Jau trešo gadu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) pulcēsies skolu bibliotekāri, lai pārrunātu aktuālus jautājumus.

Latvijas izglītības sistēmā notiek pārmaiņas mācību pieejā un saturā. Pagājušā gada seminārā projekta Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa nosauca 3 skolas bibliotēkas galvenos izaicinājumus:

• auglīga augsne lietpratības attīstībai

• vieta, kur notiek mācīšanās, rodas zinātkāre un interese par lasīšanu visai dzīvei

• piekļuve mūsdienīgam, mainīgam, daudzveidīgam resursu klāstam


Skolu bibliotēku darba pārmaiņas sasaucas ar LNB Bibliotēku attīstības centra pagājušajā gadā sagatavoto Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) Skolu bibliotēku vadlīniju 2. izdevuma tulkojumu latviešu valodā.


Arī citur pasaulē izglītības process mainās līdz ar izmaiņām mācību saturā. Vadlīniju ievadā teikts: “Dokuments paredzēts iedvesmai un izvēlētā mērķa sasniegšanai”. 

Seminārā runāsim par to, kā skola un tās bibliotēka jūtas pārmaiņu procesā, kas darāms, lai mērķis tiktu sasniegts. 


Seminārā tiks runāts par sekojošiem jautājumiem:

- Mācību līdzekļi un resursi pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai 

- Nacionālā enciklopēdija – nozīmīgs zināšanu resurss latviešu valodā 

- Izglītības un profesionālās pilnveides prasības skolu bibliotekāriem

- Skolas un bibliotēkas vīzija projektā Skola 2030

- Drabešu Jaunā pamatskola - uz izcilību vērsts elitārs kultūrizglītības centrs

- LNB pastāvīgās ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” muzejpedagoģiskā programma  “Virtakas klase”


Tiekamies š. g. 12. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Skolu bibliotekāru seminārā.

 

Semināra programma

 

Dalību seminārā piesakiet līdz  8. martam.  


Par semināra apmeklējumu tiks izsniegti apliecinājumi.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Kļaviņa

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Bibliotēku attīstības centrs

Skolu bibliotekāru seminārs

 

Jau trešo gadu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB)  pulcēsies skolu bibliotekāri, lai pārrunātu aktuālus jautājumus.

 

Latvijas izglītības sistēmā  notiek pārmaiņas mācību pieejā un saturā. Pagājušā gada seminārā projekta Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa nosauca 3 skolas bibliotēkas galvenos izaicinājumus: 

·         auglīga augsne lietpratības attīstībai 

·         vieta, kur notiek mācīšanās, rodas zinātkāre un interese par lasīšanu visai dzīvei 

·         piekļuve mūsdienīgam, mainīgam, daudzveidīgam resursu klāstam 

 

Skolu bibliotēku darba pārmaiņas sasaucas ar LNB Bibliotēku attīstības centra pagājušajā gadā sagatavoto Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) Skolu bibliotēku vadlīniju 2. izdevuma tulkojumu latviešu valodā: http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=46519&Type=0. 

 

Arī citur pasaulē izglītības process mainās līdz ar izmaiņām mācību saturā. Vadlīniju ievadā teikts: “Dokuments paredzēts iedvesmai un izvēlētā mērķa sasniegšanai”. 

Seminārā runāsim par to, kā skola un tās bibliotēka jūtas pārmaiņu procesā, kas darāms, lai mērķis tiktu sasniegts.

 

Seminārā tiks runāts par sekojošiem jautājumiem:

-          Mācību līdzekļi un resursi pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai

-          Nacionālā enciklopēdija – nozīmīgs zināšanu resurss latviešu valodā

-          Izglītības un profesionālās pilnveides prasības skolu bibliotekāriem 

-          Skolas un bibliotēkas vīzija projektā Skola 2030

-          Drabešu Jaunā pamatskola - uz izcilību vērsts elitārs kultūrizglītības centrs

-          LNB pastāvīgās ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” muzejpedagoģiskā programma

-          “Virtakas klase”

 

Tiekamies Š. g. 12. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Skolu bibliotekāru seminārā.

 

Dalību seminārā piesakiet saitē: https://goo.gl/forms/ofNqqiQqbySLfwyA3

Reģistrāciju var veikt līdz  8. martam.  

 

Par semināra apmeklējumu tiks izsniegti apliecinājumi.

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Kļaviņa

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Bibliotēku attīstības centrs

Tagi: Semināri, Skolu bibliotēkas