Raiņa muzejs "Jasmuiža” izsludina vizuālās, un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursu "Mans Raiņa dzejolis", kas domāts bērniem no 7 līdz 15 gadu vecumam.

Vai tev ir kāds dzejolis, kuru vari nosaukt kā sev tuvu un mīļu? Varbūt tas ir tieši Raiņa dzejolis? Ja tādu vēl neesi atradis, iespējams, ir pienācis īstais brīdis, lai paņemtu rokās kādu no dzejnieka krājumiem un atrastu rindiņas, kuras liksies īpašas. Aicinām tevi piedalīties konkursā, uzzīmējot, uzgleznojot vai izveidojot savu Raiņa dzejoli.

 
Ar sirsnīgo Raiņa bērnu dzeju ir uzaugušas daudzas paaudzes. Mēs visi labi zinām dzejoļus par kaķenīti, kurai bērni bija, par zelta sietiņu ar sudraba stīgām, par lielo slinkumu, par mākonīti un sasisto krūzi, par grāmatu, kura pati nelasās, vai lellīti Lolīti un daudzus citus.

 
Šoreiz starp tiem izvēlieties vienu, kuru gribētu ieteikt un parādīt citiem.
Tāpēc lasiet, zīmējiet, veidojiet, gleznojiet un piedalieties konkursā. Savu darbu atsūtiet uz dzejnieka jaunu dienu zemi Jasmuižu!

 

Konkursā piedalās bērni no 7 līdz 15 gadu vecumam (pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārizglītojošo skolu skolēni, mākslas skolu audzēkņi).

 
Konkursa uzdevums ir izveidot vizuālās vai vizuāli plastiskās mākslas darbu brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim.

 
Vizuālajā mākslā:
zīmējumus un gleznojumus dažādās tehnikās;
grafikas un zīmējumus ne mazākus par A4 formātu;
gleznojumus A3 vai A2 formātā.


Vizuāli plastiskajā mākslā:
3-dimensiju darbus (individuālus un kolektīvus) dažādās tehnikās.


Viens autors vai autoru kolektīvs konkursā piedalās ar vienu darbu.


Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās, izstādēs, reklāmas materiālos. Konkursam iesniegtos darbus to autori varēs saņemt Raiņa muzejā "Jasmuiža” pēc izstādes noslēguma.


Darbu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 1. aprīlis (pasta zīmogs).


Darbs ar norādi "Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkursam MANS RAIŅA DZEJOLIS” iesniedzams, sūtot pa pastu.
Adrese: Raiņa muzejs "Jasmuiža”, Aizkalne, Preiļu novads, LV–5305 vai iesniedzot Raiņa muzejā "Jasmuiža” (Aizkalne, Preiļu novads), iesniegšanas laiku saskaņojot pa tel. 29487589.


Informācija uzziņai pa tālr. 29487589 (Solvita Kleinarte) vai e-pastu: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv


Konkursa balvu sponsori: Memoriālo muzeju apvienība, Apgāds Zvaigzne ABC, Dailes teātris, Latgales keramiķi Raivo Andersons, Viktors Ušpelis un Edvīns Vincevičs.


Konkursa Nolikumu skatīt: www.memorialiemuzeji.lv


Darbus vērtēs žūrija, kurā aicināti piedalīties mākslinieki, vizuālās mākslas skolotāji, Raiņa un Aspazijas muzeja speciālisti. Konkursa rezultāti tiks publiskoti Memoriālo muzeju apvienības mājas lapā www.memorialiemuzeji.lv, kā arī informācija par konkursa rezultātiem dalībniekiem tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi.

 

Balvās: ieejas biļetes uz Dailes teātra izrādēm, Latgales keramikas priekšmeti, suvenīri, mazā mākslinieka komplekti, grāmatas, Raiņa muzeju apmeklējums.


Balvu sponsori: Memoriālo muzeju apvienība, Apgāds Zvaigzne ABC, Dailes teātris, keramiķi Edvīns Vincevičs, Viktors Ušpelis, Raivo Andersons.


Apbalvošanas sarīkojums un godalgoto darbu izstādes atklāšana paredzēta 2019. gada 10. maijā Raiņa muzejā "Jasmuiža” Aizkalnē, Preiļu novadā.


Papildu informācija:
Tālrunis: 29487589 (Solvita Kleinarte); e-pasts: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

 

 

Ziņu sagatavoja:

Kaspars Zalāns

Tagi: Konkursi, Rainis