Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprinājis balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīris LZA vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem.

Kārļa Mīlenbaha balva (kopā ar Rīgas Latviešu biedrību) par praktisku devumu latviešu valodniecībā piešķirta LZA īstenajai loceklei Dacei Markui par monogrāfiju "Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā". LZA vārdbalvas ir piešķirtas septiņiem zinātniekiem, kā arī balvas saņem astoņi jaunie zinātnieki.


Monogrāfija “Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā” ir turpinājums Daces Markus grāmatām par bērnu valodu – “Bērnu valoda: no pirmā kliedziena līdz pasakai” (2003) un “Bērns runā kultūras pasaulē” (2007). Monogrāfijas autore risina vairākus būtiskus bērnu valodas attīstības jautājumus, piemēram: “Kāda ir latviski runājošu bērnu valodas sistēmas izpratne? Kā bērni cenšas apgūt valodas elementus un to funkcijas? Kādus runas vienkāršošanas paņēmienus izmanto bērni, ja neprot izrunāt kādu skaņu? Kā bērnu valodā izpaužas viņu asociācijas?” Bērnu pasaules uztveri un valodas piemēru bagātību ilustrē grāmatā ievietotie bērnu zīmējumi.


Balvai profesori Daci Markus virzīja Liepājas Universitātes Senāts un balvu laureāti tiek godināti LZA Pavasara pilnsapulces laikā, kas šogad notiks 4. aprīlī.

 

 
Papildu informācija:
Simona Laiveniece
Liepājas Universitātes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 29460034

Tagi: Balvas, Apbalvojumi, Kārļa Mīlenbaha balva