Ludzas reģiona bibliotēkās novadpētniecības darbs ir bijis aktuāls vienmēr, meklējot, sistematizējot un saglabājot materiālus par vietām, notikumiem un cilvēkiem, kā arī nodrošinot šo materiālu pieejamību lasītājiem. Aizvadītais gads šī darba virzienā bibliotēkās ir bijis īpaši spraigs un interesants.

Sagaidot Latvijas simtgadi tika nolemts izveidot izstādi “Skaista mana tēvu sēta” - kā stāstu par Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu skaistākajām un vēsturiski nozīmīgākajām vietām. Ieguldītais darbs izstādes veidošanā bija apjomīgs. Planšetēs skatāmās fotogrāfijas tapušas šī gada vasarā, bet apraksti ņemti no bibliotēku novadpētniecības krājumiem.

 

 Gada nogalē, ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu, publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem radās iespēja piedalīties divos mācību semināros, kuros tika apskatītas ļoti konkrētas, bibliotekāru darbam nepieciešamas tēmas: profesors Vladislavs Malahovskis stāstīja par to kā pareizi vākt vēstures liecības un tās saglabāt, kā pareizi noformēt atmiņu dokumentus, fotogrāfijas u.t.t., Latgales kultūrvēstures muzeja eksperts Kaspars Strods palīdzēja rast ieskatu Latgales periodikas izmantošanā sava novada vēstures pētījumos, Rakstniecības un mūzikas muzeja darbiniece Liega Piešiņa profesionāli un ar lielu degsmi pastāstīja par 2018.gadā izdoto literatūru Latvijā. 

 

 
Informāciju sagatavoja:

Elita Zirne

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas metodiķe 

Tagi: Novadpētniecība