Šī gada 14. decembrī Latvijas Muzeju biedrība aicina muzeju speciālistus un nozares interesentus uz semināru "Gada kopsavilkums muzeju nozarē" Latvijas Nacionālajā Vēstures muzejā. Semināra mērķis ir apkopot jaunākās zināšanas un pieredzi muzeju jomā Latvijā 2018.gadā.

Pasākuma laikā muzeju nozares pārstāvji dalīsies ar jauniegūtajām zināšanām, iezīmējot attīstības tendences nozarē, kā arī iespējamās problēmas. Starp dalībniekiem būs Latvijas Muzeju biedrība, Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība, Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK), Domnīca Creative Museum, Latvijas muzejpedagogu neformāla iniciatīva Nedarbnīca, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa, Latvijas Kultūras akadēmija un Latvijas muzeju pārstāvji.

 
Seminārā tiks apskatītas vairākas muzeju nozarē būtiskas tēmas: muzeju pārvaldība, muzeju komunikācija, profesionālā pilnveide, muzejpedagoģija un starptautiskā sadarbība, tostarp pirmo reizi plašākam interesentu lokam tiks prezentēts profesores, socioloģijas doktores Andas Laķes pētījums “Latvijas muzeju nozīme dažādām sabiedrības mērķgrupām: muzeju un sabiedrības mijiedarbība”. Semināra iniciatori un organizatori - Latvijas Muzeju biedrība - iepazīstinās ar paveikto 2018.gadā, realizējot biedrības attīstības stratēģiju.

 

Semināra programmu iespējams apskatīt šeit

 
Latvijas Muzeju biedrība ir nevalstiska organizācija, kurā uz brīvprātības principa apvienojušies 110 valsts, pašvaldību, privātie un autonomie muzeji, kopīgu mērķu īstenošanai un interešu aizstāvībai. 2017.gadā, atzīmējot biedrības 25. gadi, tika aktualizētas nepieciešamās pārmaiņas organizācijas darbībā un izveidota jauna attīstības stratēģija 2018. - 2020.gadam, lai palielinātu tās darbības efektivitāti. Biedrības mērķis ir kļūt par galveno informācijas platformu muzeju nozarē, stiprināt un vienot nozari, vairot tās pašapziņu un rīcībspēju, kā arī uzlabot Latvijas muzeju nozares tēlu plašākā sabiedrībā un starptautiski.

 


Papildu informācija:
Zane Grīnvalde
Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja
E-pasts: z.grinvalde@madona.lvmuzeji@muzeji.lv
Tālr.: 29418187


INTERNETA RESURSI:
www.muzeji.lv
www.facebook.com/muzejilv
www.twitter.com/muzeji_lv

Tagi: Muzeji