Skrudalienas pagasta bibliotēka daudz strādā, lai piesaistītu bērnus grāmatu lasīšanai, ieinteresētu viņus biežāk apmeklēt bibliotēku, palīdzētu izvēlēties piemērotāko literatūru, kā arī, lai attīstītu bērnu radošās spējas, paplašinātu redzesloku un veicinātu kvalitatīvu atpūtu.

Bērniem (mācību laikā vienu reizi mēnesī, bet vasaras laikā katru nedēļu) tiek organizētas radošās darbnīcas ar dažādām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm. Šajās nodarbībās bērni ar savām rokām ir veidojuši dažādas lietas (atklātnes, eņģeļus, puķu pušķus māmiņām, rotājumus utt.), daudz uzzinājuši par grāmatu vēsturi, lasījuši, runājuši par mīļākām grāmatām un grāmatu nozīmi, mācījušies izmantot elektronisko grāmatu kopkatalogu, kā arī uzzinājuši daudzas lietas par drošību internetā.

 

Visa gada garumā bibliotēkā ir notikuši interesanti pasākumi (Lieldienu svinēšana, Mātes dienas pasākums un valodas svētki, Bērnu svētki, Dzejas dienu svinības, pasākumi "Paliec sveika, vasara" un "Rudens - bagāts vīrs" u.c.), kuru laikā caur spēlēm un konkursiem ir izzinātas svētku tradīcijas, dziesmas un ticējumi. Kopā ir lasīti un sacerēti dzejoļi, veidotas atklātnes, rotaļlietas, un dāvanas. Bērni ir sacentušies grāmatu skaļajā lasīšanā un uzzinājuši daudz jauna par dažādiem autoriem un grāmatām, kā arī mācījušies atrast vajadzīgās grāmatas bibliotēkā. Ir jautri pavadīts laiks spēlējot spēles, zīmējot, krāsojot, minot krustvārdu mīklas un vienkārši esot kopā.

 

Bibliotēkas izstādēs gada garumā varēja uzzināt par Ziemassvētkiem, Meteņiem, Lieldienām, Līgo svētkiem, par Skrudalienas pagasta izciliem cilvēkiem, par Rūdolfa Blaumaņa, Ārijas Elksnes, Imanta Ziedoņa un citu autoru dzīvi un darbu.

 

Novembrī notiks erudītu spēle "Skaistākā latviešu mūzika", kas veltīta Latvijas 100 gadu jubilejai. Tāpat ir izveidota izstāde "Lasi par Latviju". Savukārt decembrī plānots noslēguma pasākums “"Ziemassvētki nāk", kura laikā tiks apbalvoti aktīvākie lasītāji.

 

Atgadinām, ka pateicoties drossinternets.lv komandai, bibliotēkā pieejama "Vaifija spēle", kura māca pareizi rīkoties interneta vidē un sociālajos tīklos. 

 

Paldies visiem par piedalīšanos!

Nāciet ciemos!

 

 

Informāciju sagatavoja:

Eleonora Griškjāne

Skrudalienas pagasta bibliotēkas vadītāja