Eiropas Savienības māja laipni aicina esošos un topošos tulkotājus, valodu entuziastus piedalīties bezmaksas seminārā "Tulkojam Eiropu. Tulkotāja darbs: no datiem līdz valodai", kas notiks 8. novembrī no plkst. 9.00 līdz 13.00 viesnīcā Astor, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 10.


Semināra programmā:


AiLab piedāvātās iespējas tulkotājiem un nākotnes ieceres – Ilze Auziņa, LU Matemātikas un informātikas institūta vadošā pētniece, Dr. philol.


Digitālais saturs un digitalizācija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – Jana Ķikāne, Latvijas Nacionālā bibliotēka


Tulkošanas ģenerāldirektorāta mašīntulkošanas rīki, dati, darba process – Valdis Isakovs, Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta Latviešu valodas departamenta tulkotājs, TĢD mašīntulkošanas lietotāju grupas pārstāvis


"Eurolect Observatory" projekts: valodas variatīvuma izpēte ES tiesību aktu korpusos – Gatis Dilāns, asoc. prof., Ekonomikas un kultūras augstskola


Mašīntulkošana publiskajā pārvaldē – Raivis Skadiņš, pētniecības un izstrādes direktors, Tilde


Tehnoloģiju ietekme uz tulkošanas biroja darbu – Artūrs Peha, Attīstības nodaļas vadītājs, Skrivanek


Tulka darba vietas virtualizācija – Ieva Zauberga, Eiropas Komisijas Tulku dienesta Latviešu nodaļas vadītāja


Datu ceļi un neceļi daiļliteratūras tulkošanā – Māra Poļakova, tulkotāja