Projekta OPEN UP LLI-263 ietvaros trīs sadarbības partneri: Ludzas, Jēkabpils un Rokišķu (Lietuva) bibliotēku darbinieki piedalījās mācību braucienā uz Berlīnes bibliotēkām un Sociālās palīdzības centru.

 

Apmeklējamie objekti tika atlasīti atbilstoši projektā izvirzītajiem mērķiem, lai iepazītu un pārņemtu Vācijas kolēģu labāko pieredzi darbā ar bērniem un pusaudžiem. Tika apmeklētas 3 bibliotēkas: Amerikan Memory library Berlin – Kreuzberg (Amerika Gedenkbibliothek), Humbolt Bibliothek un Bezirkszentral Bibliothek. Katrā no bilbiotēkām to darbinieki iepazīstināja mūs ar savu pieredzi darbā, ar pasākumu daudzveidību, scenārijem u.t.t. Tā kā Berlīnē ir liels migrantu pieplūdums no dažādām valstīm, tāpēc bibliotēkas lielu uzmanību velta vācu valodas apguvei. 

 

Projekta OPEN UP ietvaros Ludzas, Jēkabpils un Rokišķu bibliotēkas ieguva datorus, printerus, X-box, 3D printeri u.c. tehnoloģijas. Vācijas kolēģi stāstīja, kā viņi ar tehnoloģiju palīdzību veicina lasīšanu bērnu un jauniešu vidū.

 

Ļoti neierasti mums likās CD un DVD daudzums un daudzveidība bibliotēkās, kuri tiek izsniegti uz mājām un ir ļoti populāri bibliotēku lietotāju vidū. Tāpat pārsteidza, mūsu izpratnē, jau sen nepopulārās magnetofona kasetes, kuras arī tiek pieprasītas. 

 

Brauciena programmā, kā vēl viens apmeklējamais objekts, bija SOS – Kinderdorf (Sociālās palīdzības centrs), ar mērķi iegūt pieredzi kā rīkoties krīzes vai konfliktsituācijās. Mācību brauciena rezultātā ir iegūta prkatiska pieredze, kuru bibliotēku darbinieki varēs izmantot savā ikdienas darbā.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Inta Kušnere

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore

Tagi: Projekti, OPEN UP