Kultūras informācijas sistēmu centrs 24. un 25. maijā Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekta "Izglītotāji un inovatori bibliotēkās" ietvaros rīko starptautisku konferenci "Radošums. Radošs bibliotekārs radošā bibliotēkā". Konference ir viena no projekta noslēdzošajām aktivitātēm.

Tajā tiks izvērtēti projekta ieguvumi un izaicinājumi un sniegtas rekomendācijas bibliotekāru turpmākajam darbam, kā arī paredzēta paneļdiskusija “Radošums publiskajās bibliotēkās: dalīšanās pieredzē”.


Projekts “Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” ir starptautisks projekts, kura mērķis ir izveidot kultūras iestāžu, īpaši bibliotēku, pieaugušo izglītību atbalstošu sistēmu. Projekta aktivitātes aptver pieredzes apkopošanu no projekta partnervalstīm un visas Eiropas, apkopotās pieredzes analīzi, jaunas mācību programmas radīšanu, mācību scenāriju izstrādi un multikulturāla, inovatīva un radoša pieaugušo izglītības modeļa izstrādi. Projekta rezultātā bibliotekāri un citu kultūras iestāžu izglītotāji savā ikdienas darbā varēs izmantot materiālu komplektu ar dažādām apmācību iespējām, kas veicinās motivāciju paaugstināt kvalifikāciju un īstenot dažādas apmācību aktivitātes pieaugušajiem. Bibliotēku un citu kultūras iestāžu lietotāji ar inovatīvā mācību piedāvājuma palīdzību varēs attīstīt jaunas, radošas un uz uzņēmējdarbību orientētas prasmes un multikulturālas un sociālas kompetences. Tiks veicināta arī pilsoniskā iesaiste vietējās kopienās.


Projekta materiālu komplekts pilnā apjomā tiks publicēts Kultūras informācijas sistēmu centra mājas lapā www.kis.gov.lv. Šobrīd jau ir publicēti mācību un darbsemināru materiāli par radošumu. Materiālu papildināšana notiks līdz šī gada 31.augustam, kad arī projekts tiks noslēgts.


“Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” ir ES Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības: “Stratēģiskās partnerības” projekts. To īsteno Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Informācijas Sabiedrības attīstības fondu (Polija), Lietuvas Nacionālo bibliotēku, Oplandes (Oppland) Reģionālo bibliotēku (Norvēģija) un Lasīšanas un rakstīšanas veicināšanas fondu (Nīderlande).

 

Konferences programma

 

 
Informāciju sagatavoja:

Ilma Elsberga

Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente

Tālr.: 7844902

E-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv 

Tagi: Projekti, Radošums, Konferences, Izglītotāji un inovatori bibliotēkās