2018. gada 24. aprīlī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks seminārs bibliotēku, arhīvu, muzeju saglabāšanas, konservācijas un restaurācijas speciālistiem "Latvijas Nacionālā mākslas muzeja restaurācija un rekonstrukcija".


9:30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija
10:00 – 11:00 Muzeja ēkas arhitektoniskā izpēte un restaurācija 

Arturs Lapiņš - arhitekts 
11:00 – 11:45 Muzeja pārbūves un restaurācijas darbu norise, problēmas, risinājuma ceļi
Juris Grodņa – restaurācijas darbu vadītājs

13:00 – 14:00 Ekskursija uz Nacionālo Mākslas muzeju un iepazīšanās ar paveikto


Kontaktinformācijai:

Dace Arkliņa, 29112533

Rudīte Kalniņa, 26675429