12. aprīlī Kultūras informācijas sistēmu centrā (KISC) norisinājās projekta “Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” (Projekts) Nacionālais seminārs.

Projekta mērķis ir izveidot bibliotēku un citu kultūras iestāžu pieaugušo izglītību atbalstošu ekosistēmu, kur pieaugušie var mācīties iesaistīties, sadarboties, attīstīt spēju būt inovatīviem un līdzāspastāvēt dialogā.

 

Projekta aktivitātes aptver pieredzes apkopošanu no Projekta partnervalstīm un visas Eiropas, apkopotās pieredzes analīzi, jaunas mācību programmas radīšanu, mācību scenāriju izstrādi un multikulturāla, inovatīva un radoša (MIR) pieaugušo izglītības modeļa izstrādi.

 

Semināra pirmajā daļā tika prezentēts Projekta ietvaros radītais ziņojums par dažādiem mācību eksperimentiem Latvijas, Lietuvas, Polijas, Norvēģijas un citās Eiropas bibliotēkās, MIR modelis, mācību materiāli un lietotāju scenārijs.

 

Seminārā piedalījās Latvijas publisko bibliotēku bibliotekāri. Daļa no dalībniekiem bija jau kopš aizvadītā gada nogales Projektā iesaistītie izstrādāto mācību materiālu testētāji, daļa – interesenti, kuri apzinās savu kā bibliotekāra lomu vietējās sabiedrības mūžizglītības procesā. Semināra otrajā daļā dalībnieki dalījās grupās un praktiski trenēja savas multikulturālisma, radošuma un inovāciju prasmes. Noslēgumā visi semināra dalībnieki saņēma KISC apliecinājumu par semināra satura apguvi.

 

Projekts “Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” tiek īstenots ES Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības: Stratēģiskās partnerības ietvaros. To īsteno Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Informācijas Sabiedrības attīstības fondu (Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego, Polija), Lietuvas Nacionālo bibliotēku, Opland Reģionālo bibliotēku (Norvēģija) un Reading and Writing Foundation (Lasīšanas un rakstīšanas veicināšanas fonds, Nīderlande).

 

 
Informāciju sagatavoja:

Inga Niedra

Kultūras informācijas sistēmu centrs

Tālr.: 67844895

E-pasts: inga.niedra@kis.gov.lv