Grāmata ir arī viens no svarīgākajiem atmiņu kultūras nesējiem – tā dokumentē, uzglabā un, gribam vai nē, interpretē vēsturiskus notikumus, attēlo un uztur personiskus stāstus, sasaistot tos ar pasaules vēsturi, provocē un rosina diskusijas, kā arī palīdz pārvarēt traumas un rast ceļu uz nākotni, tādējādi veicinot sabiedrības integritāti.

Izstādē “Grāmata un atmiņas” apskatei tiek piedāvāta populārzinātnisko grāmatu un pēdējos gados izdoto vācu rakstnieku daiļliteratūras darbu izlase, kā arī trīs īpaši atmiņas priekšmeti, kas stāsta par cilvēku likteņu ciešo sasaisti ar pasaules vēsturē nozīmīgām norisēm. Literatūras daiļdarbi atspoguļo vēsturiski individuālus, kā arī kolektīvus notikumus. Bet populārzinātniskie darbi piedāvā pārskatu par tēmām, kas saistītas ar atmiņu kultūru, piemēram, Austrumu bloka sabiedrību dzīves izjūtas un identitātes meklējumi pēc dzelzs priekškara krišanas; kara bērnu, mazbērnu un mazmazbērnu viedokļi par 20. gs. vēsturi; holokausta vēsture; identitātes meklējumi saistībā ar aktuālajām 21. gs. krīzēm, autobiogrāfiskā, kolektīvā un sociālā atmiņa.


Papildus informācija pieejama tīmekļvietnē, kur iespējams noskatīties video par izstādē apskatāmajiem īpašajiem atmiņu priekšmetiem, iegūt papildus informāciju par grāmatām un iedziļināties dažādās ar atmiņu kultūru saistītās tēmās: www.goethe.de/latvija/atminas/atklasana

 

Izstāde būs apskatāma līdz 31.maijam.

 

 
Kontaktpersona: 

 Zigrīda Murovska

Tālr.: 67508190

Tagi: Izstādes