2018. gada 9. februārī plkst. 17:30 Gētes institūta Rīgā bibliotēkā (Torņa ielā 1 (ieeja no Klostera ielas), Rīgā) notiks pārkārtotās bibliotēkas un izstādes "Grāmatas un atmiņas" atklāšana.


Pēdējos divos gados bibliotēkā ir notikušas daudzas pārmaiņas - pārkārtošanas periodā bibliotēka ieguva jaunus vaibstus, tika aprīkota ar jaunām tehnoloģijām, kā arī ieviesa jaunus darbības virzienus. Bibliotēkā ir sācies jauns etaps, kurā līdzās saturam lielu nozīmi iegūst telpa kā tikšanās un mācību vieta. Taču grāmata vēl joprojām ir bibliotēkas sirds.


Tādēļ pārkārtotā bibliotēka tiek atklāta kopā ar izstādi "Grāmata un atmiņas".
Apskatei tiek piedāvāta populārzinātnisko grāmatu un pēdējos gados izdoto vācu rakstnieku daiļliteratūras darbu izlase, kā arī trīs īpaši atmiņas priekšmeti, kas stāsta par cilvēku likteņu ciešo sasaisti ar pasaules vēsturē nozīmīgām norisēm. Savukārt literatūras daiļdarbi atspoguļo vēsturiski individuālus, kā arī kolektīvus notikumus. Bet populārzinātniskie darbi piedāvā pārskatu par ar atmiņu kultūru saistītām tēmām, kā, piemēram, Austrumu bloka sabiedrību dzīves izjūtas un identitātes meklējumi pēc dzelzs priekšskara krišanas; kara bērnu, mazbērnu un mazmazbērnu viedokļi par 20. gs. vēsturi; holokausta vēsture; identitātes meklējumi saistībā ar aktuālajām 21. gs. krīzēm, autobiogrāfiskā, kolektīvā un sociālā atmiņa.


VIDEO PREZENTĀCIJA UN DISKUSIJA

Atklāšanās pasākumā tiks prezentēti video par īpašiem atmiņas priekšmetiem un notiks diskusija par individuālo atmiņas priekšmetu nozīmi atmiņu kultūras kontekstā. Diskusijā piedalīsies Deniss Hanovs, kultūrpētnieks, Rīgas Stradiņa universitātes profesors un publicists, kā arī Lolita Tomsone, Žaņa Lipkes memoriāla direktore, publiciste un sabiedriskā aktīviste.


Apmeklētāji aicināti pasākumā ierasties ar saviem īpašajiem atmiņu priekšmetiem, kas personisko pieredzi vai notikumus ģimenē un draugu lokā sasaista ar dzimtenes vai pasaules vēsturē nozīmīgiem notikumiem, un dalīties ar saviem stāstiem.


Papildu informācija:
www.goethe.de/latvija/atminas/atklasana


Zigrīda Murovska
Tālr.: +371 67508190
E-pasts: zigrida.murovska@goethe.de