2017. gada 5. decembrī no plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinību centrakonferenču zālē (Kalpaka bulvārī 4, Rīgā) notiks nu jau otrā Latvijas stāstnieku konference, kas šogad veltīta tēmai "Stāstnieks un kopiena. Ilgtermiņa un īstermiņa stratēģijas".


Konferencē tiksies aktīvi kultūras plānošanas procesos iesaistīti cilvēki, pasākumu organizētāji, bibliotekāri, folkloras kopu vadītāji un stāstnieki, lai diskutētu par stāstniecības tradīciju lomu vietējo kopienu attīstībā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.


Latvijā stāstniecība jau vairāk nekā 20 gadus funkcionē kā nozīmīga kopienu stiprinātāja, tradīciju pārmantošanas veicinātāja, paaudžu sadarbības un zināšanu pārneses nodrošinātāja. Šo gadu laikā secināts, ka stāstniecība dod iespēju pievērsties tradicionālajai kultūrai un nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanai arī tiem, kam šķiet, ka ikdienā nav itin nevienas mantotas tradīcijas, un paver katram iesaistītajam jaunu radošas pašizpausmes lauku. Tās praktizētāji ir daļa no tradicionālās kultūras uzturētājiem, kas sniedz pienesumu Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.


Konferences laikā Latvijas stāstnieku asociācija prezentēs priekšlikumu ilgtermiņa un īstermiņa pasākumiem un aktivitātēm, kā arī rosinās iesaistīties diskusijā par stratēģijas pilnveidi stāstniecības tradīciju saglabāšanai un attīstībai Latvijas kultūrtelpā. Latvijas stāstnieku asociācija tika dibināta pēc pirmās Latvijas stāstnieku konferences, un tās darbības mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu stāstniecības tradīciju saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu Latvijā, veicināt nacionālās pieredzes atpazīstamību starptautiski un starptautisku pieredžu iepazīšanu, apgūšanu un iedzīvināšanu nacionālā līmenī.


Konferenci organizē Latvijas stāstnieku asociācija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru.


Pieteikšanās konferencei līdz šī gada 30. novembrim, rakstot uz programmas@unesco.lv (lūgums norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvošo institūciju).

 

 
Informāciju sagatavoja:

Evija Maļkeviča

Latvijas stāstnieku asociācijas pārstāve