2017. gada 7. decembrī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks kārtējais pasākums ciklā “Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze”. Nepilnu triju cikla pastāvēšanas gadu laikā Bibliotekāru stāvā viesojušies un savu darbu un novitātes prezentējuši pārstāvji no dažādām Latvijas bibliotēkām. Šoreiz kārta pienākusi mazāk zināmajām, taču tikpat rosīgajām un interesantajām speciālajām bibliotēkām. Lai rastos iespējami plašāks priekšstats par speciālo bibliotēku darba pieredzi un to piedāvātajiem pakalpojumiem, būs iespēja uzklausīt triju atšķirīga darba profila pārstāvju stāstījumus: LNB viesosies Latvijas Saeimas bibliotēkas vadītāja Sarma Šmite, Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas vadītāja Inese Ikauniece un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēkas vadītāja Alla Sidorina.


Saeimas bibliotēka ir Saeimas Analītiskā dienesta struktūrvienība. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt Saeimas deputātus un darbiniekus ar viņu darbam nepieciešamajiem informācijas resursiem. Bibliotēkas krājumu veido brīvpieejā izvietotas grāmatas politikas, tiesību, ekonomikas, socioloģijas un citās zinātņu nozarēs, tajā skaitā izdevumi par Latvijas valsts vēsturi, Eiropas Savienību un citām starptautiskām organizācijām, Latvijas un ārvalstu ziņu lentes, starptautisku institūciju pētījumi un normatīvie dokumenti. Pēc pieprasījuma bibliotēkas darbinieki sagatavo Saeimas darbā nepieciešamās uzziņas tās deputātiem un darbiniekiem.


Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēka ir Rīgas Celtniecības koledžas struktūrvienība. Tās galvenais uzdevums – nodrošināt audzēkņu un pasniedzēju mācību un studiju procesu ar atbilstošiem informācijas resursiem un pakalpojumiem. Krājuma apjoms – 29 530 vienības, un to veido ne tikai grāmatas un periodiskie izdevumi, bet arī pasniedzēju izstrādātie mācību metodiskie materiāli u. c. No 2010. līdz 2013. gadam tika realizēts ERAF projekts “Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas un studiju telpu modernizēšana, rekonstruēšana un izglītības pieejamības nodrošināšana arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”.


Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēkai ir sena vēsture – tā darbojas jau no 1905. gada, kad muzejs tika atvērts apmeklētājiem. Interesanti, ka Mākslas muzeja ēkas arhitekts un pirmais direktors Vilhelms Neimanis (1849–1919) jau celtnes plānā bija paredzējis plašu bibliotēkas telpu. Bibliotēkas krājumu veido tikai ar mākslu saistīti izdevumi. Šobrīd krājumā ir apmēram 30 000 izdevumu dažādās valodās. Pirms muzeja rekonstrukcijas bibliotēka bija slēgta tipa resursu krātuve, kas paredzēta tikai muzeja speciālistiem un mākslas pētniekiem, bet pēc rekonstrukcijas bibliotēka ir atvērta trīs dienas nedēļā, un jebkurš muzeja apmeklētājs var iepazīties ar mākslas izdevumiem.


Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja noklausīties arī speciālo bibliotēku praktiskajā darbā noderīgu jaunāko nozares izdevumu apskatu – ar to pasākuma ievaddaļā klātesošos iepazīstinās lasītavas galvenā bibliotekāre Elita Vīksna.


Uz tikšanos Bibliotekāru stāvā 7. decembrī laipni gaidīti ne vien kolēģi no speciālajām bibliotēkām, bet arī visi, kam speciālo bibliotēku darba specifika līdz šim mazāk zināma – arī tajās notiek daudz saistoša, kas var noderēt ikvienam.

 

Iepriekšēja pieteikšanās dalībai pasākumā nav nepieciešama.

 

 
Informāciju sagatavoja:

Anda Saldovere

Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre

Latvijas Nacionālā bibliotēka

E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv

Tālr.: 67716047