Valkas novada Valkas pagasta Saieta nams "Lugažu muiža" un Lugažu bibliotēka, sadarbībā ar Antru Krili izsludina un rīko dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltīto dzejas autoru - iesācēju konkursu "Tu arī mani spēsi izpildīt".

Konkursa mērķis ir jauno talantu atklāšana un literāro dotību attīstības veicināšana, jaunu, nepublicētu autoru dzeju popularizēšana, novadnieces Velgas Kriles radošā snieguma izplatīšana un godināšana jauno dzejnieku vidū.

 

Piedalīties konkursā aicināts ikviens dzejas autors no visas Latvijas, kurš sasniedzis pilngadību, neatkarīgi no vecuma un pieredzes, un kurš nav izdevis savu dzejas krājumu.

 

Konkursa noteikumi:

•jāiesniedz iepriekš nepublicēti dzejoļi;

•brīvas izvēles temats;

•iesniedzot dzejoli vērtēšanai, autors uzņemas pilnu atbildību par to, ka iesniegtais ir oriģināldarbs.

 

Konkursam katrs autors var iesūtīt dzejas kopu elektroniski uz e-pastu lugazubiblioteka@valka.lv no 2017. gada 1.septembra līdz 2017. gada 1.oktobrim.

 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit:

http://valka.lv/wp-content/kult%C5%ABra/Nolikum_Krile.pdf

 

Iesniegtos darbus vērtēs žūrija 5 cilvēku sastāvā. Konkursa darbi tiek vērtēti aizklāti, neatklājot vērtētājiem autoru vārdus.

 

Iesniegto darbu autori tiks aicināti piedalīties pasākumā "Tu arī mani spēsi izpildīt" 2017. gada 7.oktobrī plkst. 14.00, kas veltīts Velgas Kriles dzimšanas dienai. Pasākumā tiks publiski lasīti labākie konkursa darbi autoru un pašdarbnieku izpildījumā.

 

Apbalvošana - pasākuma noslēgumā 2017. gada 7.oktobrī.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Aksana Markoviča

Valkas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tagi: Dzeja, Konkursi, Velga Krile