Gunārs Birkerts (17.01.1925.–15.08.2017.) ir pasaulē ievērojamākais latviešu arhitekts un viens no redzamākajiem 20. gadsimta otrās puses arhitektiem ASV. Viņš ir autors gandrīz 300 ēkām un projektiem, no kuriem liela daļa uzcelta Amerikā, bet ir projekti arī Eiropā.

Gunāra Birkerta radošo rokrakstu veido viņa piederība Ziemeļeiropas modernās arhitektūras izteiksmei, kas spēj modernisma racionālismu savienot ar emocionalitāti.


Gunārs Birkerts dzimis 1925. gadā Rīgā daiļrades psihologa, rakstnieka, folklorista, filozofa Pētera Birkerta (1881–1956) un valodnieces, folkloristes, skolotājas Mērijas Šopas Birkerts (1895–1982) ģimenē. Viņa audzināšana dziļi latviskā un kultūras gaisotnē atspoguļojas viņa darbos kā spēcīgs balsts. Otrā pasaules kara laikā Birkerts izceļoja uz Vāciju un tur pēc kara beidza Štutgartes Tehniskās augstskolas Arhitektūras fakultāti, iegūstot arhitekta un inženiera izglītību. Pēc studijām Birkerts devās uz ASV, kas tolaik bija modernās arhitektūras epicentrs.


Birkerta paveiktā sarakstā ir 18 bibliotēku projekti, daudzu universitāšu ēku piebūves, dažādas sabiedriskās ēkas. Kopumā Birkerts ir bijis autors 287 būvēm.


1988. gadā arhitekts saņēma uzaicinājumu projektēt Latvijas Nacionālo bibliotēku – Gaismas pili. Gunāra Birkerta rokraksts Gaismas pils projektā izpaužas visā pilnībā. Tā ir laikmetīga ēka, kurai piemīt gan intriģējoša forma, gan arī ļoti spēcīgs simbolisks spēks par Latvijas vēsturi, valstiskuma veidošanos, valsts atdzimšanu, Latvijas kultūras bagātību un krājumu. Ēkā var atpazīt arī daudzus Latvijas un Rīgas ainavas arhetipus, cita starpā arī viensētu, Rīgas panorāmu, Latvijas līdzeno ainavu. Birkerts Latvijas Nacionālajā bibliotēkai ir radījis ne tikai augsti kvalitatīvu un mūsdienīgu kultūras un zināšanu būvi, bet arī ilgtspējīgu tās interjeru un Latvijas Nacionālās bibliotēkas mēbeļu skices. 2014. gadā tika atklāta Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka, pievienojoties citām Birkerta ikoniskajām būvēm.


Izsakām līdzjūtību Gunāra Birkerta tuviniekiem un visiem viņa talanta cienītājiem!

Tagi: Gunārs Birkerts