9.augustā plkst.16.00 Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā bibliotēkā Rīgā, Rūpniecības ielā 10, notiks Stepona Seiļa dienasgrāmatu svinīga nodošana LU Akadēmiskajai bibliotēkai un grāmatas "Stepons Seiļs. Dienasgrāmatas, 1924-1979" prezentācija.

Stepons Seiļs pazīstams kā pašaizliedzīgs Latgales patriots, literāts, publicists un sabiedriskais darbinieks, kurš savās dzimtajās mājās Makašānu pagasta "Kļovos" izveidoja vērtīgu latgaliešu grāmatu un periodisko izdevumu bibliotēku, kurā apkopots Latgales un latgaliešu kultūras mantojums.

 

S.Seiļa vedekla Anna Seile ir veikusi lielu darbu Stepona Seiļa autobiogrāfisko tekstu apzināšanā, atlasījusi un iekļāvusi izdevumā kolorītākos un kultūrvēsturiski nozīmīgākos grāmatnieka dienasgrāmatu izrakstus, kas liecina par attieksmi pret latgaliskumu Latvijas sabiedrībā.

 

Daugavpils Universitātes akadēmiskajā apgādā "Saule" izdotā grāmata sniedz aizraujošu ieskatu par pašaizliedzīgā Latgales grāmatnieka S.Seiļa personību, jaunradi, ieguldījumu Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā. Viņu nereti dēvē arī par Latgales Misiņu, jo ar savu darbu viņš ir devis nozīmīgu ieguldījumu grāmatu pasaules radīšanā un veidošanā Latgalē.

 

A.Seile ir vides zinātniece un politiķe, bijusi Latvijas Augstākās Padomes un piecu Saeimu deputāte. Par zinātnisko darbu A.Seilei ir piešķirts ģeogrāfijas zinātņu doktora grāds. Apbalvota ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.S.Seiļa dienasgrāmatu nozīmes zinātnisko novērtējumu sniegs LU profesore Janīna Kursīte un Daugavpils Universitātes profesore Maija Burima.

 

 

Par Latvijas Universitāti

Latvijas Universitātes vairāk nekā 140 īstenotās studiju programmas ir akreditētas. Tās 13 fakultātēs un 21 institūtā strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Viktors Urvačovs

LU Akadēmiskā bibliotēka

Tagi: Stepons Seiļs