Ubi Sunt – Latvijas Universitātes literatūras un kritikas portāls – pēc nelielas klusuma pauzes ar jaunu sparu un jaudu ir atsācis darbību.

Portālam ir jauna redkolēģija, ar kuras rūpēm un gādību kopā ar studentiem un citiem autoriem meklēsim atbildes uz jautājumu Ubi Sunt – kas ir literatūra? Kāda tā ir? Kas notiek literatūrā Latvijā un pasaulē, kā arī uz portāla nosaukumā ietverto – kur ir literatūra?

Portāla Ubi Sunt darbību nodrošina LU Humanitāro zinātņu fakultāte un tās studentu un darbinieku veidota redkolēģija.

 

Mūsu mērķis ir aplūkot ar literatūru saistītos notikumus, procesus un aktualitātes Latvijā, sniedzot studentiem iespēju publicēt grāmatu recenzijas, literāru pasākumu aprakstus, intervijas ar literātiem, kā arī izpausties ar literāro jaunradi.

Iepazīstiet jauno Ubi Sunt komandu un tās skatījumu uz literatūru un literāro procesu atjaunotajā portāla sadaļā "Par mums"!

LU literatūras un kritikas portāla Ubi Sunt mājaslapa: www.ubisunt.lu.lv

Mūs var atrast arī sociālajos tīklos: facebook.com/UbiSuntLU  un twitter.com/ubisuntlu

Tagi: Literatūra, Portāli, Ubi Sunt