2017. gada 6. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3) notiks seminārs “Bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģija: teorija un prakse”. Semināru organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisiju.


Seminārs iecerēts, lai iepazīstinātu bibliotēku un saskarnozaru speciālistus ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas un tās apakškomisiju darbu, informētu par Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas un tajā pārstāvēto organizāciju (Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes, Latvijas Nacionālā arhīva) veikumu, veicinātu izpratni par terminu pieņemšanas un apstiprināšanas kārtību. Seminārs sniegs iespēju satikties terminoloģijas darba speciālistiem un interesentiem, apmainīties ar idejām, veidot jaunus kontaktus.


Semināra tēmas:

  • Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas un saskarnozaru apakškomisiju darbība;
  • Terminoloģijas pakalpojumi un resursi;
  • Bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģijas problemātika.

 

Seminārs notiks divās daļās: pirmā daļa – aktuālie jautājumi lekciju un priekšlasījumu formā, otrā daļa – diskusija.


Aicinām sūtīt referātu pieteikumus (virsraksts un autori) un ierosinājumus gan priekšlasījumu, gan diskusiju daļai Inesei Kazākai (inese.kazaka@lnb.lv) vai Intai Virbulei (inta.virbule@lnb.lv).