Noslēgusies konkursa "Atbalsts izdevējiem Latvijas kultūrvēsturi popularizējošu izdevumu tapšanai angļu valodā" trešā kārta, sniedzot atbalstu divu izdevumu sagatavošanai un izdošanai angļu valodā.

Konkursa trešajā kārtā tika atbalstīts izdevums bērnu auditorijai "Awesome Beetle’s Colors" (autore un ilustrētāja Indra Sproģe), kas nāks klajā apgādā "Zvaigzne ABC", un Valda Muktupāvela pētījums par latviešu tautas mūzikas instrumentiem "Folk Musical Instruments in Latvia", kuru izdos LU Akadēmiskais apgāds.


Konkursa trešajā kārtā piedalījās trīs apgādi ar četriem projektu pieteikumiem. Ekspertu padome – LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Dr. sc. Soc. Dagmāra Beitnere-LeGalla, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesors, grāmatniecības vēsturnieks Dr. philol. Viesturs Zanders, Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā" vadītāja Silvija Kārkliņa – komisijas priekšsēdētājas literatūrkritiķes un tulkotājas Ievas Kolmanes vadībā izvērtēja pieteikumus atbilstoši nolikumā minētajiem kritērijiem, ņemot vērā oriģināldarba saturisko kvalitāti, grāmatas mākslinieciskā dizaina risinājuma kvalitāti, oriģinālā darba nozīmību Latvijas kultūras vērtību un Latvijas tēla popularizēšanā ārvalstīs, konkrētās grāmatas potenciālu ārvalstu tirgos un izdevuma tulkojuma kvalitāti.


Iepriekšējās konkursa kārtās, kas norisinājās 2016. gadā un 2017. gada ziemā, tika atbalstīta sešu darbu izdošana angļu valodā:

1. kārtā – vēsturnieces Vitas Zelčas sastādītais izdevums– liecības par 2. Pasaules karu Latvijas karavīru stāstos "Both Sides. Diarieso f Latvian Soldiers. Stories of WWII", dramaturga un režisora Laura Gundara izdevums par dramaturģijas tapšanas specifiku – "Dramatica or Rational Poetics", Latvijas vizuālo mākslu reprezentējošs izdevums "Classical Modernism. Early 20th Century Latvian Painting", kuras autore ir mākslas zinātniece Dace Lamberga, un rakstnieka Jāņa Baltvilka pasaku grāmata ar mākslinieka Edgara Folka ilustrācijām "Brother Oak, Sister Linden".

2. kārtā atbalstu guva latviešu tautas brīnumpasaku izdevums "A Dozen Tales of Latvian Wonders" ar folkloras pētnieka Gunta Pakalna komentāriem un priekšvārdu un mākslinieces Gitas Treices ilustrācijām, un arhitekta Jāņa Krastiņa pētījums par jūgendstilu Latvijas arhitektūrā "Art Nouveau Architecture in Latvia".


Konkursā atbalstītie darbi, izņemot "Dramatica or Rational Poetics", kurš jau izdots angliski, ir tapšanas stadijā Latvijas izdevniecībās un tiks izdoti laikā līdz 2018. gada sākumam.


Konkursā atbalstītie un izdotie darbi tiks prezentēti Lielbritānijā 2018. gadā, kad Baltijas valstis svinēs valstu simtgades un Latvija līdztekus Igaunijai un Lietuvai būs Londonas grāmatu tirgus goda viesu valstu statusā. Lielbritānijā plānotā pasākumu programma, tulkoto grāmatu un lasījumu prezentācijas, poligrāfijas un grāmatu dizaina sasniegumi dos iespēju angliski lasošo un runājošo pasauli plašāk iepazīstināt ar Baltijas valstu kultūru.


Konkursa norisi nodrošina Latvijas Grāmatizdevēju asociācija ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

 

 

 
Informāciju sagatavoja:

Beata Paškevica

Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas projekta vadītāja

E-pasts: beatep@latnet.lv

Tagi: Konkursi, Izdevējdarbība, Latvijas kultūrvēsture