Nākamā nodarbība - „Tur, kur vārdi rotaļājas” - notiks 27.janvārī. Tajā tiks lasīti bērnu autoru dzejoļi un bērni paši varēs sacerēt savus dzejoļus.