2015. gada 3. jūlijā plkst.17.00 Kuldīgas Mākslas namā (Kuldīgā, 1905. gada ielā 6) notiks grāmatas "Kuldīgas slimnīcas stāsti" atvēršanas svētki.

Rakstniece Dace Zvirbule grāmatā apkopojusi materiālus un liecības par dažādiem slimnīcas vēstures posmiem, ko vairāk nekā 50 gadus vākuši muzeji, ārsti un citi aktīvisti.

Lielāko daļu materiālu krāt un glabāt uzņēmusies Kuldīgas slimnīcas daktere Zigrīda Smilga. Dakteres rīcībā nonākuši dažādu muzeju un ārstu aptaujas, fotogrāfijas, anketas, profesoru vēstures liecības.

"Strādājot slimnīcā, nepārtraukti runāja par jaunas ēkas nepieciešamību, jo vecā lēnām bruka. Pēkšņi mums radās jautājums - kad tad vispār Kuldīgas slimnīca ir dibināta? Neviens uz šo jautājumu atbildēt nevarēja," atceras Smilga. Valsts vēstures arhīvā iegūta informācija par pirmo slimnieku, kurš stacionēts Kuldīgas slimnīcā, - tas bijis tālajā 1827. gadā. Tajā laikā ēka Liepājas ielā 37 bijusi militārā lazarete. Šis uzskatāms par slimnīcas dibināšanas gadu. 1997. gadā tika svinēta slimnīcas 170.jubileja.

Kad 2002. gadā tika ielikts jaunās slimnīcas pamatakmens, sākusies īstā vēstures pētīšana - iegūta informācija no Medicīnas vēstures muzeja par pirmskara slimnīcu, par pēckara periodu informāciju meklējuši paši un piesaistījuši palīgos Kuldīgas novada muzeju. Turpmāk fiksēti visi slimnīcas notikumi, par katru gadu izveidota bieza notikumu mape. Šie materiāli stāvējuši ilgus gadus. Par grāmatas nepieciešamību runāts, bet neviens nav uzņēmies to uzrakstīt. Rakstniecei Dacei Zvirbulei bijusi pieredze rakstīt grāmatas par medicīnu, tāpēc viņa piekritusi apkopot arī apjomīgos Kuldīgas slimnīcas materiālus.

Turot rokās tik vērtīgu apkopojumu, daktere Smilga atzīst, ka beidzot piepildījies daudzu sapnis un ir lepnums, ka Kuldīgas slimnīcai ir tik ilga vēsture, ko izdevies saglabāt.