No 1. jūnija Gaujienas bibliotēka aicina bērnus un jauniešus piedalīties radošo darbu vasaras konkursā "Vasaras tauriņu dejā, savijās viss dzejā".

Konkursa mērķis

  • Iepazīt  jūnija, jūlija un augusta mēnešu rakstniekus – jubilārus un viņu darbus
  • Attīstīt bērnos un jauniešos radošās spējas, izpaust savu talantu, prasmes un iemaņas radošo darbu veidošanā
  • Veicināt lasītprieku

 

Konkursa rīkotājs
Apes novada Gaujienas bibliotēka

 

Radošo darbu forma

  • zīmējums
  • fotogrāfija
  • veidošana

 

Konkursa dalībnieku grupas
Pirmsskolas vecuma bērni
Skolēni

Konkursa norises laiks
Konkurss sākas 2015.gada 1. jūnijā un noslēdzas 2015. gada 25. augustā

Konkursa vērtēšanas kritēriji

  • Atbilstība konkrētā autora darba tēmai
  • Tēlainība
  • Oriģinalitāte

 

Darbu izvērtēšana
Iesniegtos darbus izvērtē žūrija:
1.Sandra Āboliņa, Gaujienas bibliotēkas vadītāja;
2.Inga Apsīte, Gaujienas bibliotēkas un Ojāra Vācieša Gaujienas
vidusskolas bibliotēkas bibliotekāre;
3.Sanita Sproģe, Gaujienas Biznesa, informācijas, izglītības un
tūrisma centra vadītāja.
4.Ineta Riepniece, Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja.
 
Konkursa norise


Konkursa darbus pieņem līdz 2015. gada 25. augustam plkst. 18.00, tos iesniedzot Gaujienas bibliotēkā.

Jānorāda autora vārds, uzvārds, skola, klase, mājas adrese un telefona numurs.

Darbus vērtēs žūrijas komisija katrā dalībnieku grupā atsevišķi.

Konkursa noslēgums un dalībnieku apbalvošana notiks pasākumā Gaujienas bibliotēkā 2015. gada 28. augustā.

Tagi: Konkursi