Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa izsludina pieteikšanos pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programmā "Bibliotēkzinātne", kas tiek realizēta par valsts budžeta finansējumu, saskaņā ar iepirkumu Nr. IZM 2015/7/B .

Programma veidota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību" un saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā.


Programmas mērķis: sniegt aktuālas zināšanas par svarīgākajiem bibliotekārā darba procesiem mūsdienīgās izglītības iestāžu bibliotēkās – nozares normatīvo regulējumu, krājuma pārvaldību, informācijas organizēšanu un informācijas pakalpojumiem.
Mērķauditorija: izglītības iestāžu bibliotekāri ar augstāko pedagoģisko izglītību, kuriem nav izglītības bibliotēku, informācijas un arhīvu zinībās. Ierodoties uz pirmo nodarbību, būs jāiesniedz izziņa no skolas, ka tajā strādā, un izglītības iestādes vadītājs ir informēts, ka viņš/a studēs B programmā "Bibliotēkzinātne".


Programmas apjoms: 80 stundas (5 kredītpunkti). Programmas ilgums – no 2015. gada 20. augusta līdz 17. oktobrim (izlaidums un izglītības dokumentu saņemšana – 31. oktobrī).


Programmas īstenošanas forma: klātienē 54 stundas, tālmācībā 26 stundas. Klātienes nodarbības tiek organizētas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (Rīgā, Lomonosova ielā 1A) 20. un 21. augustā, 12. un 26. septembrī, 10. un 17. oktobrī.


Pieteikšanās: interesenti ir aicināti pieteikties programmai no 2015. gada 15. jūnija pulksten 9.00 līdz 19. jūnija pulksten 17.00. Pirms vai pēc ššī laika iesūtītie pieteikumi netiks reģistrēti. Piesakoties nepieciešams iesniegt ššādus dokumentus vai to ieskenētās kopijas:

1. Aizpildīta LU tālākizglītības kursu pieteikuma veidlapa (elektroniski pieejama šeit);
2. Ieskenēta izglītības dokumenta, kas apliecina augstāko pedagoģisko izglītību vai kvalifikāciju, kopija;
3. Ieskenēta pases vai ID kartes kopija;
4. Ieskenēta dokumenta, kas apliecina uzvārda maiņu, ja tas nesaskan izglītības un personas apliecības dokumentos, kopija;
5. Aptaujas anketa (elektroniski pieejama šeit).


Pieteikuma veidlapu, ieskenētos dokumentus un aptaujas anketu, lūdzu, sūtiet programmas mācību koordinatorei Ivetai Kalniņai uz e-pastu: iveta.kalnina@lu.lv un programmas direktorei Dainai Pakalnai uz e-pastu daina.pakalna@lu.lv.


Reģistrācija programmai: ņemot vērā valsts iepirkuma noteikumus, programmas apguvei par valsts budžeta finansējumu varam reģistrēt tikai vienu klausītāju grupu – pirmos 25 pieteikumus, kuri tiks saskaņoti ar IZM.  Tāpēc lūdzam aptaujas anketā sniegt informāciju, vai Jūs būtu ieinteresēti apgūt ššo B programmu arī par maksu (EUR 200 no pašvaldības vai personiskiem līdzekļiem).


Informācija par iespējām studēt budžeta vai maksas grupā pēc grupu saskaņošanas IZM tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.


Atgādinām, ka saskaņā ar 31.07.2001 MK noteikumiem Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" kursu dalībniekiem ir iespēja atgūt 25 % no izdevumiem par studiju maksu.

 
Kontaktinformācija:


Iveta Kalniņa

Programmas koordinatore

E-pasts: iveta.kalnina@lu.lv

Tālr.: 29157139


Daina Pakalna

Programmas vadītāja

E-pasts: daina.pakalna@lu.lv

Tālr.: 26790847

Tagi: Izglītība, Bibliotēkzinātne, Profesionālā pilnveide, profesionālā izglītība