No 20. līdz 22. maijam Nidā norisinājās starptautiska konference bibliotekāriem "Bibliotēku attīstība un modernā sabiedrība: labā prakse un nākotnes izaicinājumi", kur piedalījās bibliotēku jomas pārstāvji no Lietuvas, Polijas, Ukrainas un arī Latvijas.

Latvijas delegācijas sastāvā bija Preiļu Galvenās bibliotēkas, Valmieras Integrētās bibliotēkas, Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas un Kuldīgas Galvenās bibliotēkas pārstāves.

Kā jau to pasaka priekšā  nosaukums, konferencē liela uzmanība tika pievērsta bibliotēku lomai, attīstībai un izaicinājumiem mainīgajā pasaulē.


Daudz tika runāts par dažādām sadarbības formām ar organizācijām vietējā kopienā, lai veicinātu bibliotēku attīstību un jaunu pakalpojumu veidošanu. Piemēram, Lazdiju (Lazdijų viešoji biblioteka) publiskā bibliotēka Lietuvā seko savu lietotāju vēlmēm un sevi pozicionē kā atvērtu vidi jebkura vecuma apmeklētājiem. Jauniešu centrs, kurš darbojas bibliotēkā un kura vadītāji ir bibliotekāri, ir atvērts lietotājiem pat vēlu vakaros un naktīs - 10:00 - 22:00 un piektdienās no 10:00 - 02:00, sestdienās no 19:00 - 02:00 naktī.  Naktīs tiek organizētas interaktīvas nodarbes - IQ intelektuāla komandu spēle, izlasīto grāmatu pārrunāšana, improvizācijas teātris, muzikāli pasākumi, organizētas komandu sporta spēles utt.

Lai veicinātu starppaaudžu dialogu, Viļņas Centrālā bibliotēka izveidojusi programmu "E-skauti", kurā jaunieši apmāca seniorus informācijas tehnoloģiju lietošanā, savukārt seniori sniedz vērtīgus padomus un dalās ar jauniešiem savā dzīves pieredzē.

Bibliotēkas savā ikdienā iesaista arī brīvprātīgā darba veicējus no citām valstīm. Jaunieši organizē valodas un kultūras vakarus, vada pasākumus bērniem un jauniešiem, kā arī ir palīgi ikdienas bibliotekāro darba procesu nodrošināšanā.

Tomēr visemocionālākā bija Ukrainas delegācijas uzstāšanās - kolēģi uzsvēra bibliotēkas lielo nozīmi un tās funkciju pārveidošanu, strādājot krīzes apstākļos. Ukrainā bibliotēka šobrīd cenšas būt atbalsta punkts vietējam iedzīvotājam.

Pārstāves no Latvijas bibliotēkām dalījās pieredzē par darbu ar novadpētniecības darba aspektiem mūsdienīgā bibliotēkā un par dažādām darba formām ar bērnu auditoriju to lasītprasmes veicināšanai.

Ikviena konference un tikšanās ar kolēģiem gan no bibliotēkām Latvijā, gan citur pasaulē tuvina kolēģus, sniedz jaunu pieredzi, zināšanas, kā arī palīdz novērtēt vidi, kurā mēs katrs darbojamies, un rosina lepoties ar to, ko esam sasnieguši un pacelt skatus uz jauniem apvāršņiem, ko sasniegt.

 
Latvijas delegācijas braucienu uz konferenci organizēja un atbalstīja Latvijas Bibliotekāru biedrība.

Ziņu sagatavoja:

© Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Tagi: Bibliotēku loma sabiedrībā, Konferences, Profesionālā pilnveide