Konference "Kultūras un zinātnes mijiedarbība Latvijā un pasaulē" tika veltīta Jāņa Stradiņa astoņdesmitajai jubilejai par godu. Tajā piedalījās vairāk nekā divsimts Latvijā pazīstami dažādu jomu pārstāvji. Jaunajā izdevumā ir iekļauts ekspertu diskusijās pausto viedokļu apkopojums, konferences priekšlasījumu paplašinātās versijas, problēmintervijas.

Tagi: Kultūra, Zinātne, Jānis Stradiņš