23. un 24. aprīlī Rēzeknes Augstskolā (RA) norisinājās 4. starptautiskā zinātniskā konference "Autors. Teksts. Laikmets.”, kas bija veltīta literatūrzinātnieces Ilonas Salcevičas 75 gadu jubilejai.

Konference, kuras idejas autore un koordinatore ir Dr. philol. Sandra Ratniece, ir lieliska iespēja interesentiem uzzināt par pagājušā gada notikumiem literatūrā, diskutēt par aktuālām literatūrzinātnes, filozofijas, kulturoloģijas problēmām. Konferences plenārsēde tika veltīta I. Salcevičai. Tikšanās laikā literatūrzinātniece sniedza detalizētu informāciju par savu dzīves gājumu, analizējot dzimtas koku un rādot, cik daudz latgaliešu, latviešu, bet pēckara periodā arī Eiropas kultūrā ir bijis personību no šīs kuplās dzimtas. I. Salceviča ir daudz paveikusi mūsdienu latgaliešu rakstniecības apzināšanā, piedalījusies tādu fundamentālu izdevumu sagatavošanā kā "Latviešu rakstniecība bibliogrāfijās", "Latgaliešu kultūras darbinieki", izdevusi zinātnisko apcerējumu par J. Klīdzēju un latgaliešu prozas raksturojumu. Klātesošajiem viņa plašāk stāstīja savas bērnības atmiņas, kuras saistās ar tēva – Jura Pabērza juniora – draugiem Aleksandru Čaku un Jāni Sudrabkalnu. Jāuzsver, ka I. Salceviča ir viena no pirmajām pasniedzējām Rēzeknes Augstskolā.

Konferences laikā vairākās sekcijās tika diskutēts par 2014. gada latviešu literatūru, jaunākajiem pētījumumiem literatūras vēsturē un jaunāko metodoloģiju teksta analīzē, tāpat tika runāts par literatūru un nacionālajiem kodiem (mitoloģija, folklora, etnogrāfija, latgaliešu teksti, Latvijas citu tautu un citu novadu literatūra), literatūras un citu mākslas veidu un zinātņu nozaru mijiedarbi. Tika prezentēti arī Rēzeknes, Liepājas un Pleskavas filoloģijas studentu jaunākie pētījumi literatūrzinātnē.

Pirmās konferences dienas noslēgumā interesenti un dalībnieki tikās ar dzejnieci Annu Rancāni, kura lasīja savus dzejoļus un dalījās atmiņās par dramaturgu un ilggadēju skolēnu literārās nometnes "Aicinājums" vadītāju Daini Grīnvaldu. Vēlāk varēja ieklausīties fragmentā no Andra Zeibota apceres par D. Grīnvaldu un jauno autoru no Liepājas (Undīne Arāja, Dace Metēja, Ēriks Vilsons), Rēzeknes (Inga Kaļva, Anita Mileika, Oskars Orlovs) un Rīgas (Anna Belkovska, Gints Dreimanis, Ance Kristāla, Alise Redviņa, Andrejs Vīksna) dzejas un prozas priekšlasījumos. Pēc tam klātesošie tika iesaistīti Liepājas teātra aktiera Ē. Vilsona monoizrādē, kas bija izveidota pēc R. Blaumaņa noveles "Nezāle" motīviem. Savukārt pēc otrās konferences dienas dalībnieki devās uz Roberta Mūka memoriālā muzeja atklāšanas pasākumu pēc tā renovācijas Galēnos, Riebiņu novadā.

Konference aizritēja radoši literārā gaisotnē, mudinot klātesošos iepazīt rakstītā vārda spēku un apjaust, cik daudz gada laikā ir iespējams paveikt literatūras lauciņā. Lai daudz jaunu literāru darbu un noderīgu pētījumu, ko varētu prezentēt nākošā gada konferencē, kas notiks jau piekto gadu pēc kārtas. Ja kāds, lasot šo rakstu, grib ielūkoties, kādā konferences priekšlasījumā, to var darīt, ne tikai sagaidot konferences rakstu krājumu, bet arī noskatoties konferences atsevišķu sekciju videoierakstus RA mājas lapā pie Video tiešraidēm.

Ziņu sagatavoja:

Rēzeknes Augstskolas


Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tagi: Literatūra, literatūrzinātne, Konferences, Ilona Salceviča