2015. gada 24. februārī plkst. 15.00 Ventspils Galvenās bibliotēkas zālē (Ventspilī, Akmeņu ielā 2) notiks semināru – diskusiju cikla tūrisma jomā strādājošiem uzņēmējiem pirmais pasākums par tēmu "Veselības tūrisms un kūrorti". Lektore Gunta Ušpele,  Latvijas Veselības tūrisma klāstera un Jūrmalas Tūrisma informācijas centra vadītāja. Tēmas izvēli noteica fakts, ka Ventspils pilsētas attīstība un tās ģeogrāfiskais stāvoklis, Baltijas jūras tuvums – sniedz visus priekšnosacījumus kurortoloģijas attīstībai Ventspils pilsētā. Attīstot jaunu pakalpojuma veidu, esošajiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem būs svarīgi apzināt iespējas integrēt esošo piedāvājumu  jaunajā situācijā, kā  arī meklēt jaunus izaicinājumus sava biznesa attīstīšanai.  

Plānots līdz tūrisma sezonas sākumam uzņēmēji varēs apgūt vēl šādas tēmas:
1.    "Ārējais tūrisma mārketings"
2.    "Kultūras un tūrisma produktu reklāma"
3.    "Sociālo tīklu loma tūrisma mārketinga aktivitātēs"
4.    "Profesionālā ētika un lietišķā etiķete".

Dalība semināros ir bez maksas.

Projektu "EDIC Ventspils" finansiāli atbalsta Eiropas Komisija. Īstenojot projektu, tā uzmanības centrā ir jaunu un augošu uzņēmumu izveide un attīstība, konkurētspējas paaugstināšana, ES struktūrfondu finansējuma piesaiste, digitālās vides izmantošana attīstībai, bezdarba, īpaši jauniešu vidū, mazināšana un jaunu darba vietu radīšana.

Bez minētajiem semināriem EDIC Ventspils projekta ietvaros uzņēmējiem tiks piedāvātas arī citas tēmas, kas tiks publicētas Ventspils tūrisma mājas lapā, Ventspils bibliotēkas mājas lapā un Ventspils portālā.  

 

 
Informācijai:
Vija Baško
Europe Direct informācijas centrs Ventspils
Tālr.: 36323231
E-pasts: vija.basko@ventspils.lv