2015. gada 17. februārī Cēsu Centrālajā bibliotēkā (Cēsīs, Raunas ielā 1) notiks renovētās Cēsu bibliotēkas svinīgais atklāšanas pasākums, kura laikā bibliotēkas darbinieki pateiksies visiem, kas palīdzēja to realizēt. Lasītājiem bibliotēka būs atvērta no 18. februāra.

 

 

Bibliotēkas renovācijas kopējās izmaksas ir gandrīz trīs miljoni eiro, tā veikta gan ar pašvaldības, gan Eiropas fondu finansiālu atbalstu.

2011. gadā Cēsu novada pašvaldība izsludināja projektu konkursu bibliotēkas ēkas rekonstrukcijai. Konkursā uzvarēja arhitekta Jura Pogas birojs, 2012. gada jūlijā bibliotēkas darbinieki ar visu grāmatu krājumu un mēbelēm pārcēlās uz ēku Raunas ielā 2, lai ēku Raunas ielā 1 nodotu būvdarbu veicējiem - uzņēmumam "Vidzemes energoceltnieks" projekta realizācijai.

Šo divarpus gadu laikā bibliotēkas ēkā veikti funkcionāli un tehniski uzlabojumi, maksimāli saglabātas nedaudzās vēsturiskās autentiskās lietas, atjaunota dekoratīvā ēkas fasāde, ar apgaismes ķermeņiem un taciņām labiekārtota bibliotēkas apkārtne. No daudzām mazām telpām katrā stāvā izveidota viena liela. Ja agrāk bibliotekāru un lasītāju rīcībā bija tikai pirmais un otrais stāvs, tad klāt vēl nācis trešais, kur iekārtoti darbinieku kabineti, telpa apmācībām un semināriem, bet pagrabstāvā izbūvētas krātuves retāk pieprasītām grāmatām, arhīvam. Tagad bibliotēkas apmeklētāji varēs ērti piekļūt grāmatām plauktos, pieejamāks kļuvis novadpētniecības krājums, periodiskie izdevumi izvietoti pārskatāmāk, vairāk vietas atvēlēts datoriem, nopietnākam darbam izveidotas individuālās lasītavas.

Bērnu apkalpošanas nodaļa iekārtota dzīvespriecīgās krāsās, bērnus, jauniešus un citus interesentus gaida jaunas spēles. Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem.