Sākot ar šī gada februāri, ikvienam interesentam būs iespēja nepilna laika studijās apgūt vienu vai vairākus studiju kursus, ko dažādās studiju programmās piedāvā Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Latvijas Kultūras koledža.

Jaunais studiju piedāvājums nepilna laika studiju procesam izstrādāts saskaņā ar Augstākās izglītības un Profesionālās izglītības likumu.

Studiju kursu izvēle - pašu studentu ziņā

Iemesli, kāpēc cilvēkiem nepieciešamas studijas, ir dažādi. Piemēram, ir kultūras nozares un citu jomu profesionāļi, kam vajadzīgas papildu zināšanas tikai vienā vai dažās jomās, bet kuriem nav nepieciešamības apgūt visu studiju programmu. Ir speciālisti, kuri ir aizņemti ikdienas darbā, taču vēlas papildināt esošās zināšanas vai arī apgūt ko pilnīgi jaunu, lai stiprinātu savas pozīcijas darba tirgū. Ir cilvēki, kas pārtraukuši studijas ģimenes vai darba apstākļu dēļ un kuriem nav iespēju uzreiz apgūt visu studiju programmu.

"Mēs uzskatām, ka ikviens interesents - potenciālais students spēj pats izvērtēt, kādi studiju kursi viņam koledžā jāapgūst, tāpēc esam mainījuši izglītības ieguves principu nepilna laika studijās. Jaunais princips nozīmē, ka studentam vairs nebūs obligāti jāapgūst visa studiju programma, bet viņš varēs izvēlēties jebkuru studiju kursu un apgūt to sev pieņemamākajā studiju formā. Piemēram, teoriju varēs apgūt klātienes nodarbībās vai tālmācībā. Savukārt, praktiskās kompetences, kuras var iegūt tikai klātienes nodarbībās, atkarībā no izvēlētā studiju programmas vai studiju kursa būs iespējams apgūt darbadienu vakaros, sestdienās vai divu nedēļu laikā klātienes mācībās semestra ietvaros," stāsta LKA Latvijas Kultūras koledžas Kompetenču attīstības centra vadītājs Rolands Ozols.

Interesenti varēs izlemt, kāda veida dokumentu par konkrēto studiju apguvi saņemt - apliecinājumu par izvēlētā kursa noklausīšanos vai apliecinājumu ar atbilstošu kredītpunktu skaitu. Lai saņemtu apliecinājumu par studiju kursa pabeigšanu ar iegūtiem kredītpunktiem, interesentam būs nepieciešama pabeigta vidējā izglītība un pēc studiju kursa noklausīšanās jānokārto eksāmens. Savukārt, lai saņemtu apliecinājumu par izvēlētās lekcijas vai studiju kursa noklausīšanos, papildprasību nebūs.

Augstākā izglītība - studentam vēlamā laikā un formā

Jaunums LKA Latvijas Kultūras koledžas studiju procesā ir arī iespēja ikvienam interesentam nepilna laika studijās, tajā skaitā tālmācībā, "pa daļām" piecu gadu laikā apgūt visu studiju programmu un iegūt augstāko izglītību.

"Lai iegūtu augstāko izglītību, interesentiem pēc atsevišķu studiju kursu noklausīšanās, būs jānokārto eksāmeni. To varēs izdarīt studentam pieņemamā laikā. Pēc eksāmeniem students saņems koledžas izsniegtus apliecinājumus, kuri apstiprinās iegūtās zināšanas, kompetences un kredītpunktus. Iesniedzot šos apliecinājumus koledžā un nokārtojot atbilstošus studiju gala pārbaudījumus, interesentiem būs iespēja iegūt pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības kvalifikāciju," saka Rolands Ozols.

10 studiju programmas un vairāk nekā 20 studiju kursi

Nepilna laika studijās, tajā skaitā arī tālmācībā, LKA Latvijas Kultūras koledžā varēs apgūt šādas studiju programmas - gaismas dizains, izrāžu akustika un apskaņošana, kultūras tūrisma organizēšana, dizaina menedžments, sarīkojumu veidošana un vadīšana, izrāžu un sarīkojumu producēšana, mūzikas menedžments, radošā fotogrāfija, reklāma un sabiedriskās attiecības un bibliotēku informācijas speciālists.

Savukārt kā atsevišķus studiju kursus varēs apgūt, piemēram, projektu vadību, fotogrāfijas pamatus, vizuālo komunikāciju, skatuves darbības pamatus, aktiera meistarību, skatuves kustību, sarīkojuma režiju, runas mākslu, kultūras menedžmentu, tiesību pamatus un autortiesības, kultūras ekonomiku, kultūrpolitiku, publisko runu, profesionālās valodas kultūru, argumentācijas mākslu, sabiedriskās attiecības, elektroakustikas pamatus, digitālo komunikāciju un komunikāciju sociālajos tīklos, stratēģisko komunikācija, audio reklāmu, TV raidījumu producēšanu, video montāžu, gaismas dizaina principus, dizaina menedžmentu, dizaina objektu maketēšanu u.c. Šos atsevišķos kursus varēs apgūt saskaņā ar koledžas piedāvājumu konkrētajā mēnesī.

Studijām jāpiesakās janvārī

Pieteikties nepilna laika studijām pēc jaunās sistēmas LKA Latvijas Kultūras koledžā var jau tagad mājas lapā - www.kulturaskoledza.lv/talmaciba. Līdz 2015. gada 27. janvārim pieteikšanās notiek visās studiju programmās un visiem studiju kursiem. Tiem, kuri izvēlēsies studēt visu studiju programmu līdz pirmā līmeņa augstākās izglītības diploma iegūšanai, reģistrācija studijām un tikšanās ar programmas vadītāju paredzēta 7. februārī, savukārt studiju process sāksies 21. februārī. Tiem interesentiem, kuri izvēlēsies studēt vienu vai vairākus studiju kursus, iespējams pieteikties studijām arī pēc 27. janvāra koledžas mājas lapā saskaņā ar aktuālo koledžas nodarbību piedāvājumu.

Papildu informācija:


http://www.kulturaskoledza.lv/talmaciba/


Rolands Ozols
Latvijas Kultūras koledžas Kompetenču attīstības centra vadītājs
E-pasts: rolands.ozols@lkk.gov.lv
Tālr.: 67846240; 29179865

Raitis Zgirskis
Latvijas Kultūras koledžas Mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītājs
E-pasts: raitis.zgirskis@kulturaskoledza.lv
Tālr.: 67846240; 25121787

Ziņu sagatavoja:

Raitis Zgirskis


Latvijas Kultūras koledžas


Mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītājs

Tagi: Izglītība, Latvijas Kultūras koledža, Profesionālā pilnveide