11. novembrī, Lāčplēša dienā Salacgrīvas kultūras namā notiks jau sestais festivāls, kura mērķis ir paplašināt jēdziena patriotisms=latviskums izpratni, popularizēt dzeju, paaugstināt skolēnu, skolotāju un bibliotekāru zināšanas, aktivitāti, veidot iemaņas dzejas rakstīšanā, veicināt grāmatu lasīšanu.

Viena no festivāla pamataktivitātēm ir skolnieku dzejas konkurss, kas tiek izsludināts ik pārgadus Vidzemes reģiona skolās. Vēl viens festivāla notikums, pateicoties izdevniecību atbalstam, ir grāmatu dāvinājums jauniešiem. Šādi dāvinājumi paredzēti arī katrai no skolām, kuras skolēni sekmīgi piedalījās patriotiskajā konkursā. Savukārt labākie konkursa darbi tiek publicēti dzejas grāmatā.

Šis unikālais notikums demonstrē kā caur dzeju, dzejniekiem, grāmatām, emocionāliem brīžiem Lāčplēša dienas noskaņā, var rosināt skolēnus un arī pieaugušos aizdomāties, kas ir patriotisms, latviskums. Saglabāt Dzimtenes mīlestību, nosargāt vēlmi dzīvot un strādāt TIKAI Latvijā un Latvijai - tā ir festivāla būtība.

Dzejas festivālu sākums meklējams atziņā, ka ir bērni ar vēlmi un talantu rakstīt dzejoļus un esejas, bet bieži vien nav neviena, kas viņus uzklausa, izlasa viņu jaunradi. Tā daudzi potenciāli talanti paliek neatklāti un neizkopti. Sevišķi to var attiecināt uz lauku vidi, kur nav tādas iespējas apmeklēt literāros pulciņus. Ar bibliotekāru, skolotāju atbalstu daudzi iedrošinās parādīt savu talantu. Festivāla statistika rāda, ka daudzi uzvarētāji - labākie jaunie dzejnieki nāk tieši no mazajām skoliņām.

Šogad, 6. konkursā ir 113 dalībnieku. Skolēni savus jaunrades darbus sūtījuši uz Salacgrīvu no 18 Vidzemes novadu 27 skolām.

Lāčplēša dienā "jaunie" dzejnieki tiksies ar jau zināmiem literātiem. Atsevišķās kultūras nama telpās skolēnus, skolotājus, bibliotekārus uzrunās Jānis Streičs, Uldis Auseklis, Valdis Rūja, Arnolds Auziņš, Ronalds Briedis, Eduards Aivars, Viktors Kalniņš (Viks), Zane Brūvere, Indra Sproģe, Maija Stepēna.

Pozitīvi emocionālus brīžus radīs mūziķis Uldis Kākulis (Austrasbērns) jeb Austras Pumpures dziesminieks.

Festivāla apmeklētājus gaidīs arī Latvijas armijas ieroču demonstrācija, armijas katlos vārītas putras ēšana un daudz kas cits.

Festivālu noslēgs lāpu gājiens uz Salacgrīvas kapiem, kuros apglabāti Lāčplēša Ordeņa kavalieri, kas tiks godināti, izejot "sveču gaismas atceres ceļu".

Festivālu finansiāli atbalsta Salacgrīvas novada dome un VKKF.

Ziņu sagatavoja:
Hedviga Inese Podziņa
Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 29487037

Tagi: dzeja, Festivāli, Patriotiskā dzeja