Kultūras ministrija (KM) līdz 5.novembrim aicina pieteikt pretendentus Izcilības balvai kultūrā. Izcilības balva kultūrā tiek iedibināta pēc kultūras ministres Daces Melbārdes aicinājuma, Latvijas Radošo savienību padomes iniciatīvas un ar Nacionālās kultūras padomes atbalstu, lai ik gadus izvērtētu izcilus starptautiska mēroga sasniegumus kultūrā.

Katru gadu plānots piešķirt ne vairāk kā trīs Izcilības balvas kultūrā (katru ne vairāk kā 7000 EUR apmērā), izvērtējot sasnieguma un veikuma nozīmību un rezonansi starptautiskā un nacionālā kontekstā, pienesumu kultūras telpai un ietekmi uz kultūras procesu attīstību Latvijā.

"Latvijas sabiedrībai jālepojas ar katru unikālu notikumu Latvijas kultūras dzīvē un arī ar katru starptautisku panākumu, kas raisa plašu rezonansi, apliecinot, ka mēs esam kultūras lielvalsts ne tikai Eiropas, bet visas pasaules mērogā. Lai arī mākslas vērtēšanas process bieži ir visai komplicēts un mēdz būt subjektīvs, mūsu mūziķi, mākslinieki, literāti, teātra un kino profesionāļi regulāri gūst atzinību starptautiskajā kultūrtelpā un tiek pamanīti milzīgā konkurencē. Man prieks, ka labākos no labākajiem varēsim godināt ar īpašu balvu", uzsver kultūras ministre Dace Melbārde.

KM aicina juridiskas personas, valsts un pašvaldības institūcijas un nevalstiskās organizācijas, kuru darbība saistīta ar kultūras procesu nodrošināšanu, kā arī KM nozaru konsultatīvās padomes līdz 5. novembrim pieteikt balvas pretendentus.

Uz Izcilības balvu kultūrā var pretendēt fiziskas un juridiskas personas vai šādu personu apvienības, kuru individuālais vai kolektīvais starptautiska mēroga veikums vai sasniegums kādā no kultūras jomām (literatūra un grāmatniecība, teātris, kino, vizuālā māksla, dizains, arhitektūra, mūzika, deja, kultūras mantojums, kā arī starpnozare - vairāku kultūras apakšnozaru vai kultūras un citas nozares (izglītība, zinātne, ekonomika u.c.) mijiedarbe) atbilst šādiem kritērijiem:

- iegūts apbalvojums starptautiskos un profesionāli prestižos konkursos, festivālos u.c. profesionāla novērtējuma pasākumos kultūras jomā;

- Latvijas mākslinieku vai kolektīvu veikums (viesizrādes, izstādes u.c. pasākumi) guvis plašu rezonansi ārzemēs, veicinājis Latvijas prestižu pasaulē un kultūras vērtības apziņu Latvijas sabiedrībā;

- starptautiska mēroga izcils veikums Latvijā piesaistījis plašu starptautisku uzmanību un radījis rezonansi pasaulē, veicinot Latvijas un ārvalstu kultūras telpu sadarbību un mijiedarbību.

Balvas pretendentus atbilstoši Izcilības balvas kultūrā nolikumam izvērtēs Nacionālā kultūras padome, kas sniegs priekšlikumus kultūras ministram par Izcilības balvas kultūrā ieguvējiem. Izcilības balvu kultūrā plānots pasniegt 22.decembrī.

Papildu informācija:

Līga Buševica
KM Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67330263

Eipasts: Liga.Busevica@km.gov.lv

Iveta Bērziņa-Bebriša
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254, 26304460
E-pasts: Iveta.Berzina-Bebrisa@km.gov.lv

Ziņu sagatavoja:
Iveta Bērziņa-Bebriša
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tagi: Kultūra, Balvas, Apbalvojumi, Izcilības balva kultūrā