LCZB izsludina konkursu uz Voldemāra Caunes balvu "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem", kuru piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kas vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.

Konkursu uz Balvu organizē Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka. Konkurss tiek organizēts jau kopš 2007. gada. Konkursu vērtē konkursa komisija 5 cilvēku sastāvā LNB direktors Andris Vilks, LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, rakstnieks Māris Rungulis, Liepājas CZB direktore Ilga Erba un Liepājas Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens.


Konkursa pieteikums Voldemāra Caunes balvai 2014.gadā "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem" iesniedzams Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā (Liepāja, Zivju iela 7, LV-3401) līdz 2014. gada 7. novembrim (pasta zīmogs).

Pievērsiet uzmanību - mainīti pretendentu vērtēšanas noteikumi.

Balvas svinīga pasniegšanas notiks 2014. gada 28. novembrī.

Papildus informācija pa tālruni: 634 24210 un 634 24570


Konkursa nolikums


Pieteikuma anketa

 

 

V.Caunes balvu līdz šim saņēmuši:


2007

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāles - bērnu bibliotēkas "Vecliepājas Rūķis" kolektīvs;


2008

Tatjana Rjazanova, Aizkraukles pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre;
Ilze Marga, Rīgas Centrālās bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punkta vadītāja Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā;


2009

Vilhelmīne Jakimova, Preiļu galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāja;

Gunta Grandāne, Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas vadītāja;


2010

Ieva Račika, Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre,
Anita Markoviča, Gulbenes novada Līgo pagasta bibliotēkas vadītāja;


2011

Ilga Kaupuža, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre;

Mirdza Kraskure, Grobiņas novada Grobiņas pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļas bibliotekāre;


2012

Anita Tuleiko, Aizputes novada Cīravas pagasta bibliotēkas vadītāja;
Līga Bujane, Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre;


2013

Līga Fiļipova, Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja;
Kuldīgas novada p/a Kuldīgas Galvenās bibliotēkas "Bērnu literatūras centra"   kolektīvs – Inga Brūvere, Gita Reboka un Rasma Puriņa.

Tagi: Balvas, Apbalvojumi, Voldemāra Caunes balva, Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem