Vēl līdz šī gada 2.j ūnijam Baltijas Asambleja (BA) aicina pieteikt darbus ikgadējām BA balvām literatūrā, mākslā un zinātnē.

BA balva ir nodibināta, lai sekmētu literatūras, mākslas un zinātnes attīstību Baltijas valstīs un novērtētu izcilākos sasniegumus šajās jomās. Katras balvas apjoms ir 5000 eiro, un tās tiks pasniegtas Baltijas Asamblejas sesijā, kas notiks šī gada 23.- 24.oktobrī Igaunijas galvaspilsētā Tallinā.

Balvu literatūrā piešķir igauniski, latviski vai lietuviski uzrakstīta romāna, lugas, dzejoļu, stāstu un apcerējumu krājuma vai tamlīdzīga sacerējuma autoram. Darba pirmpublicējumam jābūt izdotam pēdējo triju gadu laikā.

Balvu mākslā piešķir autoram vai izpildītājam par pēdējo triju gadu laikā radītu mākslas darbu vai darbu ciklu tēlotājmākslā, lietišķajā mākslā, mūzikā, arhitektūrā un teātra mākslā vai kinomākslā. To piešķir režisoram, solistam, aktierim, baleta māksliniekam vai izpildītājmākslinieku grupai par izcilu māksliniecisku sniegumu pēdējo triju gadu laikā.

Savukārt balvu zinātnē piešķir izcila zinātniska darba vai pētījumu sērijas autoram humanitārajās, sociālajās vai dabas zinātnēs, ja darbam ir starptautiska nozīme, tas veicina zinātnes attīstību Baltijas reģionā un publicēts pēdējo triju gadu laikā.

Balvai iesniegtos literatūras, mākslas un zinātnes darbus vērtēs attiecīgās jomas eksperti, kuri kopā veido BA balvas žūrijas komiteju, un tās sastāvā ir deviņi cilvēki - trīs no katras Baltijas valsts.

Darbus līdz ar pretendenta biogrāfiju, divām recenzijām un citiem papildu materiāliem (ja tādi ir) jāsūta Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sekretārei Ingrīdai Sticenko (Saeima, Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811) līdz šī gada 2.jūnijam (ieskaitot). Papildu informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu Ingrida.Sticenko@saeima.lv.

2013. gadā BA balvu zinātnē par lībiešu vēstures liecību apkopošanu un pētījumiem saņēma Renāte Blumberga. BA balvu literatūrā saņēma lietuviešu dzejnieks, esejists un prozaiķis Donalds Kajoks (Donaldas Kajokas) par dzejoļu krājumu "Kurlajam ēzelītim" ("Kurčiam asiliukui") un romānu "Ezers un to pavadošās personas" ("Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys"). Savukārt balva mākslā pērn tika piešķirta komponistam Pēteram Vehi (Peeter Vähi) no Igaunijas par oratoriju "Marija Magdalēna" ("Maria Magdalena"), kurā izmantoti svētie raksti koptu valodā.

Informācija par Baltijas Asambleju
Baltijas Asambleja ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu sadarbības organizācija, kas dibināta ar mērķi koordinēt Baltijas valstu sadarbību parlamentārā līmenī, diskutēt par jautājumiem un projektiem, kas kopīgi visām trim reģiona valstīm, kā arī, lai paustu kopēju nostāju par politiskiem, ekonomikas, sociāliem un kultūras jautājumiem Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī. BA veido nacionālās delegācijas - 12 līdz 20 deputāti no katras Baltijas valsts parlamenta.

Ziņu sagatavoja:
Saeimas Preses dienests
Tālr.: 67087218; 26136160
E-pasts: prese@saeima.lv

Tagi: Balvas, Baltijas Asamblejas balva, Apbalvojumi