Atzīmējot Latvijas dalības Eiropas Savienībā 10.gadadienu, Dobeles novada Centrālā bibliotēka organizē vizuālās mākslas un eseju konkursus bērniem un jauniešiem "Mana Latvija Eiropas Savienībā", kurā aicina dalībniekus paust savu viedokli un redzējumu par Eiropas Savienību, Latvijas vietu tajā.

Aktivitātes mērķis ir sekmēt Dobeles novada bērnu un jauniešu interesi un izpratni par Latvijas dalību Eiropas Savienībā.

 

Vēlam veiksmi!

 

Latvijas dalības Eiropas Savienībā desmitgadei veltīts eseju konkurss

"Mana Latvija Eiropas Savienībā"

 

Nolikums

 

Temats: "Mana Latvija Eiropas Savienībā".

 

Mērķis: Stiprināt skolēnu nacionālo un valstisko identitāti, veicināt patriotisma jūtas pret savu valsti un attīstīt skolēnu jaunrades prasmes, veicināt interesi un līdzdalību sabiedrības procesos.

 

Konkursa rīkotāji: Dobeles novada Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Dobeles novada bibliotēkām un izglītības iestādēm.

 

Dalībnieki: 9.- 12.klašu skolēni.

 

Darba uzdevums: Uzrakstīt eseju "Mana Latvija Eiropas Savienībā".

 

Darba uzdevuma izpildes nosacījumi:

1. Konkursa darbs – eseja "Mana Latvija Eiropas Savienībā". Eseju nosūta elektroniski uz epastu: darbinieki8@inbox.lv līdz 2014. gada 22. aprīlim.

2. Viens autors drīkst iesniegt vienu eseju.

3. Konkursam drīkst iesniegt tikai savu darbu, nepārkāpjot autortiesības un citus

normatīvos aktus.

4. Darbu iesniedz dator rakstā. Raksta stils Times New Roman, burtu lielums 12,

atstarpe 1,5.

5. Darba apjoms nepārsniedz divas A4 formāta lapas.

6. Darbam ir titullapa, kurā norāda darba nosaukumu un informāciju par autoru

(vārds, uzvārds, izglītības iestāde, klase, tālrunis, epasts).

 

Norise: Eseju konkurss "Mana Latvija Eiropas Savienībā" notiek no 2014. gada 17. marta līdz 22. aprīlim.

 

Vērtēšana: Labākie konkursa darbi saņems atzinības balvas, noslēguma pasākumā 16. maijā Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā.

 

Vērtēšanas kritēriji: esejas satura atbilstība konkursa mērķim, tematam, valodas stils un satura atklāsme.

 

Vizuālās mākslas konkurss

 

Konkursa mērķis:

Sekmēt bērnos un jauniešos interesi un izpratni par Latvijas dalību Eiropas Savienībā.

 

Konkursa uzdevumi:

Paust savu viedokli un redzējumu par Eiropas Savienību, Latvijas vietu tajā;

Rosināt izteikt savu sabiedrisko attieksmi ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem

 

Organizatori: Dobeles novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa

 

Dalībnieki: Skolēni vecumā no 7 – 16 gadiem

 

Laiks: No 25.03. – 22.04.2014.

 

Kas ir jāuzzīmē?

Mana Latvija – manas mājas Eiropas savienībā

 

Kā var zīmēt?

Darbam jābūt veiktam uz A – 3 formāta lapas. Darbs var būt zīmēts, gleznots, līmēts, veidots grafiski.

 

Kur jānogādā zīmējumi?

Zīmējumi nesalocīti jānogādā Dobeles Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā

 

Zīmējumam jāpievieno informācija:

Darba nosaukums, darba autora vārds, uzvārds, vecums, klase, savs vai vecāku tālruņa numurs.

 

Konkursa izvērtēšana:

Darbi tiks vērtēti 3 vecuma grupās:

1.- 3. klasei; 4. – 6. klasei; 7. – 9. klasei

 

Labāko darbu autori tiks paziņoti līdz š.g. 30. aprīlim un 14. maijā tiks aicināti uz zīmējumu konkursa noslēguma pasākumu.

 

Informāciju par konkursu, tā norisi un uzvarētājiem var apskatīt mājas lapā http://www.dobelesbiblioteka.lv sadaļā Bērniem un jauniešiem.

 

Labāko darbu autorus gaida pārsteigums un viņu darbi tiks izvietoti izstādē Bērnu literatūras nodaļā.

Tagi: Konkursi