Mūsdienu pasaule nav iedomājama bez informācijas apmaiņas starp dažādās valodās runājošiem cilvēkiem un tautām, bez dokumentu un lietišķās informācijas tulkošanas, bet īpaša ir daiļliteratūras tulkošana.

Te visspilgtāk redzams, ka valoda ir cilvēka apziņā formulētās un reizēm neapziņā ietvertās pasaules izpausmes veids, ne tikai savstarpējās saziņas, bet arī atšķirīgu kultūru saprašanās veids. Dzejas, prozas un dramaturģijas darbu tulkotāji savas nacionālās kultūras ietvaros interpretē citu kultūru dvēseles pieredzi, vienlaikus bagātinot savu dzimto valodu un tiecoties nepazaudēt citā valodā izteikto.

 

Sešu sarīkojumu ciklā literatūrzinātnieces Anitas Rožkalnes sarunu biedri būs Valdis Bisenieks, Knuts Skujenieks, Dace Meiere, Silvija Brice, Guntars Godiņš un Pēteris Jankavs.

 

Tikšanās vieta un laiks: grāmatu un kultūrpreču mājā "Niceplace Mansards" Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 21a katra mēneša pirmajā trešdienā plkst.18.00.

 

Intervijas formā iepazīsimies tuvāk ar dažiem no izcilākajiem mūsdienu latviešu tulkotājiem, uzmanības lokā paturot tēmas:

• latviešu valodas iespējas izteikt citu tautu valodās ietverto;

• kultūras kodu un zīmju atveides iespējas un līdzekļi latviešu valodā;

• tulkošana kā valodas lietojuma savdabīgs psiholoģisks process;

• tulkojumu loma nācijas kultūrā.

 

Pasākumu ciklu noslēgs konference Eiropas Valodu dienās š. g. 26. septembrī.

 

Uz pirmo tikšanos sarunu ciklā "Valoda tulkojumā" ar Valdi Bisenieku un Anitu Rožkalni Latviešu valodas aģentūra aicina trešdien, 5.martā, plkst.1800 grāmatu un kultūrpreču mājā "Niceplace Mansards" Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 21a.

Ieeja bez maksas.

 

Uz tikšanos!

 

Latviešu valodas aģentūra izveidota 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot Valsts valodas aģentūru un Latviešu valodas apguves valsts aģentūru, un tās mērķis ir nostiprināt latviešu valodas - Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas - statusu un sekmēt ilgtspējīgu attīstību. 

Ziņu sagatavoja:
Velga Līcīte
Latviešu valodas aģentūra
Tālr.: 67201684
www.valoda.lv

Tagi: Diskusijas, Latviešu valoda, Valoda tulkojumā