Rīgā "Mazajā ģildē" turpinās pagājušajā gadā iesāktais publisko lekciju cikls "Domāsim kopā!" Lekcijas ir populārzinātniskas – par kultūras, ekonomikas, filozofijas, vēstures, mākslas, reliģijas un sabiedriskās dzīves jautājumiem. Ar savu redzējumu uzstājas Latvijā populāri lektori un augstskolu mācību spēki.

Pagājušajā  gadā īpašu atsaucību ieguvuši lektori Dr. hab. philos. Maija Kūle, Dr. theol. Leons Taivāns, Mg. oec.Vilnis Zekrevskis, kuri sarežģītus procesus un problēmas sabiedrībā spēja izskaidrot saprotami un kompetenti atbildēt uz interesentu jautājumiem. Pēc katras lekcijas bija atvēlēts laiks diskusijām un kopīgiem atbilžu meklējumiem.


2014. gadā paredzētie lektori ir vēstures zinātņu doktors Harijs Tumans, ekonomikas doktors Ivars Brīveris, Organiskās sintēzes institūta direktors Ivars Kalviņš, teoloģijas doktore Elizabete Taivāne, bioloģijas zinātņu doktors Jēkabs Raipulis, etnologs un folklorists Aldis Pūtelis un daudzi citi. Diskutēsim arī par Satversmes preambulas projektu, zinātnes un reliģijas attiecībām, modernām socioloģiskām teorijām un citām aktualitātēm.


Cikla idejas iniciators LU vadībzinātņu doktors  Andrejs Mūrnieks uzskata, ka svarīgi ir meklēt patiesību kopā! "Nevis norobežoties nelielās akadēmisku speciālistu vai žurnālistu un politiķu grupiņās, kas kļūst par ekspertiem visās jomās, bet sabiedrības, zinātnes un kultūras problēmas apspriest publiski."


Publiskās izglītojošās lekcijas "Mazajā ģildē" 2014. gadā paredzētas divreiz mēnesī. Tās notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā no pulksten 18.00 līdz 19.30 Vecrīgā, Amatu ielā 3/5.


Nākamajā lekcijā šo ceturtdien 23. janvārī uzstāsies Dr. oec. Ivars Brīveris par globalizācijas procesu ietekmi uz Eiropas un Latvijas  ekonomiku.


Ieejas – brīva. Laipni lūgti visi interesenti!  

Ziņu sagatavoja:
Andrejs Mūrnieks
Publisko lekciju cikla "Domāsim kopā" iniciators
Tālr.: 67311686

Tagi: Lekcijas, Domāsim kopā