23. un 24. maijā Liepājas Universitātē (LiepU), Kr. Valdemāra ielā 4, notiks sešpadsmitā gadskārtējā starptautiskā konference "Sabiedrība un kultūra", kuras tematiskā ievirze ir "Dilemmas un to risināšanas iespējas". Konferencē piedalīsies aptuveni 130 dalībnieki no Latvijas un ārvalstīm.

Konferences atklāšanā uzstāsies LiepU sieviešu koris "Atbalss" un skanēs nesen dāvinājumā no Liepājas pilsētas Domes saņemto ērģeļu mūzika. Pēc Liepājas pilsētas Domes pārstāvju, LiepU administrācijas un konferences organizētāju uzrunām sāksies pirmās dienas plenārsēdes zinātniskie lasījumi un Liepājas Socioloģisko pētījumu centra 10 darba gadiem veltītās ekspozīcijas atklāšana, darbs zinātnieku grupās.

 

23. maijā zinātnieki konferences dalībniekus iepazīstinās ar saviem pētījumiem un piedalīsies divu dienu diskusijās vairākās darba grupās. Tiks iztirzāti vēstures zinātnes pētniecības jautājumi, referēts par aktuāliem sabiedrībā notiekošiem procesiem sociālo un humanitāro zinātņu starpdisciplinārā skatījumā. Socioloģijas darba grupā tiks piedāvāti apspriešanai un zinātniskajām diskusijām lietišķo pētījumu rezultāti, kā arī socioloģijas teorijas jautājumi. Vides zinātnieki skatīs problēmu loku kontekstā ar cilvēku un vidi. Vadībzinātnes un ekonomikas zinātnieki vērsīs uzmanību gan uz lokālās ekonomikas un pārvaldības problēmām, gan to kopsakarībām globālā skatījumā. Izglītības un psiholoģijas pētnieku redzeslokā ir sabiedrības un kultūras mijattiecību izpēte. Viena no konferences jaunākajām darba grupām ir e-sabiedrība, kas ir nonākusi informācijas un tehnoloģiju pētnieku uzmanības lokā.

 

Konferences gaitā ir paredzēta zinātnisko rakstu piecpadsmitā krājuma "Sabiedrība un kultūra" atvēršana, kura tapšana īstenojās, pateicoties iepriekšējā gada konferences dalībnieku iesniegtajiem rakstiem.

 

24. maijā aktivitātes sāksies ar Vides zinātņu jomas izbraukuma sesiju, bet plkst. 10.00 Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā notiks konferences noslēguma plenārsēdes un Baltijas Stratēģisko pētījumu centra sagatavotās ekspozīcijas "Četras svarīgākās politiskās aktivitātes trimdā" atklāšana. Plenārsēdi atklās Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents juridisko un politikas zinātņu habilitēts doktors Tālavs Jundzis ar referātu "Latvijas neatkarības atgūšana un trimdas loma šajos procesos".

 

Konferenci organizē Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātņu fakultāte un Melardalenas augstskolas Sociālo zinātņu departaments (Zviedrija).

 

Plašāka informācija - konferences "Sabiedrība un kultūra" organizācijas komitejas priekšsēdētājs un zinātniskā rakstu krājuma atbildīgais redaktors Arturs Medveckis, tālr. 63407737, e-pasts: arturs.medveckis@liepu.lv .

Ziņu sagatavoja:
Kristīne Milberga
Liepājas Universitātes sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 63423510; 22028204

Tagi: Konferences, Sabiedrība un kultūra, Liepājas Universitāte