Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība arī šogad izsludināja konkursu bibliotekāriem "Pagasta bibliotekārs - Gaismas nesējs". Balvai pieteikti 49 entuziasma pilni, darbīgi un pašaizliedzīgi bibliotekāri no visas Latvijas. Lasītāji rakstījuši par saviem bibliotekāriem, lai pateiktu paldies un novērtētu viņu darbu.

Četri balvas saņēmēji - viens no katra Latvijas reģiona tiks paziņoti 18.aprīlī, svinīgā pasākumā. Balvas uzvarētājiem šogad sarūpējuši veikalu tīkls RIMI un Emīla Gustava šokolāde.

 

Konkursam "Pagasta bibliotekārs - Gaismas nesējs" šogad pieteikti:

 

KURZEME

1. Kuldīgas novada Turlavas pagasta bibliotēka - SANDRA BRANTEVICA

2. Saldus pagasta bibliotēka - ILZE LĀMA

3. Grobiņas novada Grobiņas pagasta bibliotēka - LAIMA LIEPIŅA

4. Durbes bibliotēka - ZIEDĪTE ZITNERE

5. Ventspils novada Ugāles bibliotēka - INESE RUMPA

6. Ventspils novada Zlēku bibliotēka – PĀRSLA BOŽE

7. Mērsraga novada bibliotēka - MAIRA PETERE

8. Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēka - LĀSMA VEIGELTE

9. Dundagas novada Centrālā bibliotēka - RUTA EMERBERGA

10. Saldus novada Jaunlutriņu pagasta bibliotēka - VINETA MICKĒVIČA

11. Talsu novada Valdemārpils bibliotēka - BIRUTA JĀKOBSONE

12. Saldus novada Ezeres bibliotēka - DAIVA NEIFALTE

13. Kandavas novada Vānes pagasta bibliotēka - SANDRA KOSOGOVA

14. Aizputes novada Kazdangas pagasta bibliotēka - INESE BĒRZIŅA

 

ZEMGALE

1. Dobeles novada Dobeles pag. Lejasstrazdu bibliotēka - LUDMILA ZAREMBA

2. Vecumnieku novada Valles pagasta bibliotēka - INGŪNA KĻAVIŅA

3. Rundāles novada Pilsrundāles bibliotēka - AELITA RAMANE

4. Pļaviņu novada Klintaines pagasta bibliotēka - ALITA KLUŠA

5. Tērvetes novada Bites bibliotēka - EMIRCIJANA NIKOLAJEVA

6. Dobeles novada Bērzes bibliotēka - ASTRĪDA LANGE

7. Tukuma novada Tumes pagasta Lazdu bibliotēka - IRĒNA PAVLOVIČA

8. Jēkabpils novada Zasas pagasta Liepu bibliotēka - INĀRA VALAINE

9. Jēkabpils novada Rubenes pagasta Rubeņu bibliotēka - AGRA OZOLIŅA

10. Dobeles pagasta Aizstrautnieku bibliotēka - SANDRA KAZIMIRAITE

11. Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka - Valda Račinska, Anna Smirnova, INESE ZĪRUPA

12. Ogres novada Ciemupes bibliotēka - RASMA BLUMBERGA

 

VIDZEME

1. Amatas novada Skujenes pagasta bibliotēka - VIJA INDRIKSONE

2. Beverīnas novada Kauguru pagasta Mūrmuižas bibl. - GUNDEGA LAPIŅA

3. Lubānas novada Meirānu bibliotēka - DINA SESTULE

4. Beverīnas novada Brenguļu pagasta bibliotēka - AIGA BLUMBERGA

5. Alūksnes novada Annas pagasta bibliotēka - INA BALAŅUKA

6. Limbažu novada Viļķenes pagasta bibliotēka - MĀRĪTE PURMALE

7. Strenču bibliotēka - ANTRA ELSE

8. Madonas novada Praulienas pagasta bibliotēka - LILITA CIMDIŅA

9. Salacgrīvas novada Korģenes pagasta bibliotēka - ILZE BAUMANE

10. Gulbenes novada Litenes pagasta bibliotēka - DACE DZĒRVE

11. Apes bibliotēka - MUDĪTE KAKTIŅA, AGRITA LEITE, LĪGA KLEINA

12. Burtnieku novada Ēveles pagasta bibliotēka - AELITA PUNKSTIŅA

13. Madonas novada Sarkaņu pagasta bibliotēka - IRĒNA BAČUKA

14. Alūksnes novada Pededzes bibliotēka - ANTOŅINA GIRS

 

LATGALE

1. Viļānu pagasta informācijas centrs "Kamenīte" - LUDMILA MASLOBOJEVA

2. Krāslavas novada Indras pagasta bibliotēka - ROMUALDA ŽURAKA

3. Riebiņu novada Kastīres bibliotēka - SILVIJA KOTĀNE

4. Rēzeknes novada Maltas pagasta bibliotēka - ANTOŅINA KRŪZA

5. Līvānu novada Rožupes pagasta bibliotēka - MAIJA JASINSKA

6. Viļānu novada Dekšāres pagasta bibliotēka - IVETA JONINA

7. Balvu novada Tilžas pagasta bibliotēka - ILZE PUGAČA

8. Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka - EVERITA RASČEVSKA

9. Balvu novada Vīksnas pagasta bibliotēka - MĀRA MELNE

Ziņu sagatavoja:
Sanita Kitajeva
Tālr.: 29355624

Tagi: Kultūra, Pagasta bibliotekārs - Gaismas nesējs, Apbalvojumi