2013. gada 20. martā plkst. 17:30 Rakstniecības un mūzikas muzejā (Rīgā, Pils laukumā 2) notiks rakstniecības kolekciju kuratores, ilggadējas literatūrā atrodamo reliģisko un filozofisko motīvu pētnieces Ilonas Miezītes lekcija par Roberta Mūka grāmatu "Dievs, dievi un velniņi" un tās manuskriptu RMM krājumā.


"Dievs, dievi un velniņi" (2005) ir viens no pēdējiem filozofa, reliģiju vēsturnieka un dzejnieka Roberta Mūka darbiem, kas lielā mērā rezumē viņa iepriekšējos apcerējumos iztirzātās problēmas un idejas. Autors darbā piedāvā no tradicionālās reliģijas viedokļa paradoksālu Dieva tēlu, kurš nav ne absolūti labs, ne taisns, bet pats ir pretrunu pilns. Pilnības ideāls tādēļ ir nesasniedzams, ar to atliek tikai samierināties. Un tomēr arī mūsdienu cilvēkam šāds Dievs ir nepieciešams, savukārt Dievam tikpat nepieciešama ir cilvēka esamība.


Rakstniecības un mūzikas muzejā glabājas grāmatas manuskripts autora rokrakstā, daļēji atšķirīgs no publicētā teksta. Priekšlasījumā grāmata tiks aplūkota gan pasaules garīgās domas vēstures, gan autora personības kontekstā, sniedzot klausītājiem arī iespēju uzzināt, ar ko manuskripts atšķiras no publicētā teksta, jo dažas domas rakstnieks izvēlējies paturēt pie sevis.


Roberts Mūks (1923 – 2006) dzimis Latgalē katoliskā ģimenē. Jaunībā, trimdas gados, viņš mācījies garīgajā seminārā, taču drīz sapratis, ka priesteris no viņa neiznāks, jo baznīcas dogmatika Mūkam nav pieņemama. Tomēr viņa interešu centrā visu mūžu paliek garīgie jautājumi. Mūks ir brīvdomātājs, kas tiecas uz vēsturisko reliģiju sintēzi.


Pasākumi Rakstniecības un mūzikas muzejā (Rīgā, Pils laukumā 2) notiek katru trešdienu plkst. 17:30. Lekcijas laikā (no plkst. 17:30 līdz 19:00) bērniem būs iespēja piedalīties izglītojošā muzeja nodarbībā.


Ieejas maksa – Ls 1,50; pensionāriem, studentiem un skolēniem – Ls 1 (cenā iekļauts izstāžu apmeklējums); maksa par nodarbību bērniem – Ls 1.