Ceturtdien, 2012. gada 6. septembrī, seminārā "Attālinātais darbs – iespēja Latvijas reģioniem" valsts aģentūru "Kultūras informācijas sistēmas" pārstāvēja projekta "Trešais tēva dēls" ietekmes novērtēšanas vadītāja Kristīne Pabērza. Viņa klātesošos iepazīstināja ar Latvijas publisko bibliotēku tīklā piedāvātajām iespējām veikt attālināto darbu.

Semināru organizēja Rīgas Tehniskā universitāte INTERREG IVC programmas projekta "Micropol - attālinātā darba centri ārpus metropoļu reģioniem" ietvaros. Šī projekta īstenošana tika uzsākta 2012. gada 1. janvārī. Projekta ietvaros RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūta pētnieki līdz 2014. gada beigām piedalīsies pieredzes apmaiņā un meklēs jaunus risinājumus attālinātā darba attīstībai Eiropas lauku teritorijās. Vairāk par projektu iespējams uzzināt RTU IEVF mājas lapā.


Tā kā attālinātā darba veicējs savus darba pienākumus pilda, atrodoties mājās vai citās tam piemērotās telpās – īpaši izveidotā attālinātā darba centrā, kafejnīcā vai citur, bibliotēkas jau tagad ir viena no piemērotākajām alternatīvām attālinātā darba veicējiem. 


Prezentācijā "Latvijas publisko bibliotēku tīkls: iespējas un pieredze strādājot attālināti" Kristīne Pabērza uzsvēra, ka vairāk nekā 800 Latvijas publiskās bibliotēkas lietotājiem piedāvā gan darbam piemērotu vidi, tehnisko aprīkojumu, tai skaitā – WiFi, bezmaksas piekļuvi dažādiem informācijas resursiem, e-pakalpojumiem, kā arī bibliotekāru konsultācijas.


K.Pabērza informāja, ka jau tagad, saskaņā ar 2011. gadā veikto pētījumu "Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloģijas, pakalpojumi un ietekme", bibliotēkas darba vajadzībām regulāri izmanto 38,4% to apmeklētāju – interneta lietotāju.


Lai ilustrētu, kā bibliotēka var palīdzēt mazajam uzņēmējam nodrošināt sava uzņēmuma darbu un vienlaikus samazināt, piemēram, biroja telpu īres vai citas izmaksas, K.Pabērza demonstrēja projekta "Trešais tēva dēls" izveidoto video sižetu "Uzņēmējs bibliotēkā" (skatīt 3td YouTube kanālā).


Semināra diskusiju daļā, piedaloties arī valsts un pašvaldību pārstāvjiem, pozitīvu vērtējumu ieguva ideja par bibliotēkām kā vietu attālinātā darba veikšanai. Klātesošie pauda viedokli, ka Latvijai jāizmanto Eiropas Savienības ieinteresētība attīstīt attālināto darbu kā risinājumu nodarbinātības jautājumiem, īpaši lauku reģionos. Piesaistot ES finansējumu, visticamāk, arī pašvaldības būtu ieinteresētas paplašināt bibliotēku piedāvājumu iedzīvotājiem, atīstot tajās attālinātajam darbam nepieciešamo infrastruktūru.


Projekta pētniece Iveta Baltiņa ir iepazinusies ar attālinātā darba pieredzi citās valstīs un ir pārliecināta, ka bibliotēkas varētu būt viens no risinājumiem  attālinātā darba centru izveidei, jo tajās jau ir atbilstošas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.


Projektā "Micropol - attālinātā darba centri ārpus metropoļu reģioniem" ir apvienojušies 11 partneri no 10 Eiropas Savienības valstīm - Dānijas, Nīderlandes, Spānijas, Ungārijas, Slovēnijas, Lielbritānijas, Itālijas, Francijas, Igaunijas un Latvijas. Projekta ietvaros tiks sagatavots labās prakses apkopojums, biznesa plāns attālinātā darba centra darbībai, kā arī vadlīnijas reģionālās politikas pilnveidošanai. Projekts tiks īstenots ciešā sadarbībā ar nozares ekspertiem un pašvaldībām.

Ziņu sagatavoja:
Sandra Vīgante
v/a Kultūras informācijas sistēmas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
sandra.vigante@kis.gov.lv
Tālr.: 67844885

Tagi: Bibliotēku loma sabiedrībā, Projekti, Bibliotēku darbs, Micropol