Bibliotēku ilgtspēja nozīmē nemitīgu iedziļināšanos visās pārmaiņās, kas notiek sabiedrībā, un dalību tajās, pauž Bauskas Centrālās bibliotēkas (CB) direktore Baiba Tormane. Jāizvēlas stratēģija, lai atrastos vismaz pussolīti priekšā, uzsver Baiba Tormane.

Būs plašāks atvēziens

 

Kopš 1997. gada Bauskas CB ir īstenojusi vairākus desmitus starptautisku un vietēja mēroga attīstības projektu. Sadarbība ar lietuviešu kolēģiem bibliotēkas satura un darba metožu pilnveidošanā ir sena, vēl no padomju laika mantota un mūsdienu situācijai pielāgota tradīcija. Taču Lietuvas un Latvijas pārrobežu sadarbības jaunais projekts sola daudz plašākas iespējas un "atvēzienu".

 

Baiba Tormane konkretizē: "Uzņēmējdarbības vides uzlabošana vietējā kopienā jau labu laiku bija viena no CB idejām. Mūsu valstī vairākus gadus tiek spriests – galvenokārt teorētiski – par mazo un vidējo uzņēmumu darbības veicināšanu, tālab secinājām, ka CB un struktūrvienības patiešām varētu sniegt reālu informatīvo atbalstu esošajiem un topošajiem komersantiem. Pirmo veiksmīgo sadarbības mēģinājumu ar Jauno uzņēmēju centru CB īstenoja 2010. gadā, Bauskā organizējot inovatīvu ideju semināru. Tajā piedalījās jau pieredzējuši, Latvijā un ārvalstīs strādājoši komersanti, Bauskas un kaimiņu novadu vidējo, mazo un mikrouzņēmumu īpašnieki, kā arī vidusskolēni, kuri, sociālo zinību skolotāju rosināti, ir nodibinājuši mācību firmas un sekmīgi darbojas. Tad arī radās doma par biznesa atbalsta tīkla izveidi CB un struktūrās."

 

Taps digitālās grāmatas

 

Latvijas un Lietuvas pārrobežu projekts ir loģisks turpinājums CB ieceres īstenošanai. Viens no projekta svarīgākajiem mērķiem ir nozaru literatūras kvalitatīvas kolekcijas iegāde, lai sniegtu informatīvu atbalstu uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri vēlas īstenot uzņēmējdarbības inovatīvas idejas. Kolekcijas saturu noteiks sabiedrības pieprasījums, uzsver B. Tormane.

 

Bauskas novada domes attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone skaidro, ka Bauskas un apkārtnes novados uzņēmējdarbības pamatu veido lauksaimniecības produkcijas ražošana un pārstrāde, bet reģionā ir arī daudz mikrouzņēmumu, kas specializējas šaurā jomā, piedāvājot kvalitatīvus un pieprasītus izstrādājumus. To īpašnieki aktīvi interesējas par jaunumiem savā nozarē, ārkārtīgi daudz laika veltot informācijas meklēšanai. Vienota uzņēmējdarbības atbalsta tīkla izveide CB procesu atvieglotu, jo vienkopus būtu pieejama daudzpusīga nozaru literatūras kolekcija gan drukātā, gan digitālā formātā.

 

B. Tormane skaidro: "Biznesa literatūra nenozīmē rokasgrāmatu vai triviālu padomu krājumu "visām gaumēm". Veidojot kolekciju, mēs ņemsim vērā reģionā dominējošas konkrētas nozares. Pārrobežu projekts kļūs arī par drosmīgu eksperimentu, CB ieviešot digitālās grāmatas. Tā ir inovācija, kas, mūsuprāt, visai drīz varētu kļūt par novada centrālās bibliotēkas pamatpakalpojumu."

Digitālie biznesa nozaru izdevumi sākotnēji būs pieejami angļu un krievu valodā, jo tulkojumu latviski vēl nav, taču CB direktore ir pārliecināta, ka piedāvājums izraisīs interesi.

 

Sadarbības pieredze

 

Uzņēmēju kluba "Bauska’97" vadītājs Indulis Pētersons atklāj, ka sadarbība ar Bauskas CB bijusi jau agrāk. Uzņēmēju klubs ir atbalstījis ikgadējos Grāmatu svētkus Bauskā, dāvinot bibliotēkai nozaru literatūru. Indulis un kolēģi ir apsprieduši CB priekšlikumus biznesa vides attīstībai. Uzņēmēju kluba vadītājs ir arī CB lietotājs, viņš Bauskā izmanto Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus un specializēto literatūru saņem no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma.

 

Vērtējot pārrobežu projekta iespējas, I. Pētersons uzsver: "Mūsu organizācija arī iepriekš sadarbojās ar novada izglītības iestādēm, bet tagad mums būs iespēja skolās rīkot ideju konkursus. Tos organizēsim kopā ar jauniešu biedrībām, kas rosīgi darbojas gan Bauskā, gan Rundāles novadā. Manuprāt, modelis "Bibliotēka, skola, pašvaldība, nevalstiskās organizācijas" ir vislabākais komplekts komercdarbības un citu jomu attīstībai."

 

No klienta par sabiedroto

 

Savukārt B. Tormane ir pārliecināta, ka pēc dažiem gadiem Latvijas bibliotēkas būs interneta tiešsaistes komutācijas punkti un sabiedrības sociālās atmiņas ļoti nozīmīgas institūcijas. Iedzīvotāji aizvien plašāk iesaistīsies bibliotēku digitālā satura veidošanā.

 

"Mēs jau pirms vairākiem gadiem izvēlējāmies šo attīstības ceļu, lietotājiem piedāvājot jaunus bezmaksas pakalpojumus. Sākotnēji tā bija elementāru datorprasmju apguve, bet ik gadu apgūstamo iemaņu loks kļūst sarežģītāks. Globālais tīmeklis ir radījis jaunu virtuālo realitāti, kurā bibliotēkām ir jānodrošina vēl augstāka pakalpojumu pieejamība, jo tikai tad klients kļūs par mūsu sabiedroto," spriež iestādes vadītāja.  
 
UZŅĒMĒJAS VIEDOKLIS

 

Iveta Līdere, tekstilnozares mazā uzņēmuma īpašniece, mākslas pedagoģe:

 

"Bauskas Centrālajā bibliotēkā galvenokārt meklēju literatūru mākslas priekšmetu mācību stundām un radošām nodarbībām. Ar piedāvājumu esmu apmierināta. Materiāli, kas ir nepieciešami manā uzņēmējas darbā, ir ļoti specifiski, vietējās publiskajās bibliotēkās Bauskā un pagastos to nav. Tādēļ nereti izmantoju Bauskas pils muzeja bibliotēku, interneta resursus, apmeklēju Rīgas bibliotēkas. Jārēķinās ar to, ka speciālā literatūra ir angļu, krievu vai vācu valodā. Protams, būtu labi, ja dažādu tautsaimniecības jomu speciālisti un uzņēmēji visus nepieciešamos materiālus varētu atrast Bauskas Centrālajā bibliotēkā, tāpēc atbalstu "Biznesa bibliotēkas" ideju."  
 
UZZIŅAI

 

Bauskas novadā ir Centrālā bibliotēka (CB) un 18 struktūrvienības – pagastu bibliotēkas un Bauskas bērnu bibliotēka.

 

CB vienlaikus ir arī Vecumnieku, Iecavas un Rundāles novada bibliotēku metodiskais un konsultatīvais centrs. Vecumnieku novadā ir desmit, Iecavas – sešas, Rundāles novadā – piecas publiskās bibliotēkas.

 

No 2012. gada 26. aprīļa Bauskas CB, Bauskas novada Rītausmu bibliotēka un Rundāles novada Svitenes bibliotēka piedalās Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā "Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveide".

 

Projekta sadarbības partneri ir Bauskas novada pašvaldība, Lietuvas Biržu, Pasvales un Pakrojas rajona pašvaldība, Rundāles novada pašvaldība un asociētais partneris – uzņēmēju klubs "Bauska’97".

 

Projekta galvenais mērķis ir bibliotēku infrastruktūras pilnveidošana, lai tās kļūtu par uzņēmējdarbības atbalsta punktiem.

 

Pārrobežu projekta kopējā summa ir 829 394,46 eiro, īstenošanas termiņš – 2013. gada novembris.

Ziņu sagatavoja:
Aina Ušča
Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novadu laikraksts "Bauskas Dzīve"

Tagi: Bibliotēku loma sabiedrībā, Projekti, Bauskas Centrālā bibliotēka, Bibliotēku darbs