"Comenius Regio" projekta "A book is our friend – developing reading education between adults and students" ietvaros Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā un citviet 2. jūnijā viesojās Pjekošovas (Piekoszow) pašvaldības vicemērs Roberts Gavrišs (Robert Gawryś) ar saviem kolēģiem.

Viesi iepazinās ar Ulbrokas bibliotēkas vēstures galvenajiem faktiem un lietām, kuras Ulbrokas bibliotēkas vēsturē kādreiz notikušas pirmoreiz, bet nu jau kļuvušas par tradīciju. Viesus priecēja arī Ulbrokas bibliotēkas sešdesmitpiecgadei veltītā izstāde. Tāpat viesi ar interesi apskatīja grāmatu "Mēs stāstām par Stopiņu novadu" un pašmāju preses izdevumu "Tēvzemīte", vēloties uzzināt tās nosaukumu arī krievu valodā. Tika apskatīta poļu literatūrai veltītā izstāde, kurā ietverta gan par klasiku kļuvusī literatūra, gan grāmatas bērniem un jauniešiem, gan grāmatas krievu valodā. Aplūkojami arī dažādi poļu tautas un zināmu cilvēku izteicieni un parunas.

 

Apmainoties ar pieredzi, tika ieteiktas labākās poļu autoru grāmatas. Paldies Ievai Mūrniecei par tematisko un viedo stāstījumu lasīšanas tradīciju pilnveidošanā.

 

Viesi nebaidījās izmēģināt savu roku arī aušanā. Pie stellēm kā allaž laipni sagaidīja TLMS "Ulbroka" audēja Baiba Kurzemniece. Mums zināmā novada jostā savus rakstus ir ieauduši ne tikai slovēņi, igauņi un turki, bet nule še redzamas arī četras poļu austas rakstu zīmes.

 

Tālāk mūsu viesu ceļš veda uz Līgo parku, kur norisinājās pasākums ar nosaukumu "Mēs esam un būsim tai vietā", kurā sadancoja Pierīgas deju kolektīvi. Koši un krāsaini poļu viesiem šķita latviešu tautastērpi. Tur tikāmies arī ar Stopiņu novada domes priekšsēdētāju Jāni Pumpuru un projekta vadītāju Andu Zandbergu.

 

Nākamajā dienā kopā ar viesiem apmeklējām pēc latviešu autores Ilonas Leimanes darba "Vilkaču mantiniece" tāda paša nosaukuma operu, kuru rotāja ne vien Bruno Skultes mūzika, bet arī scenogrāfes un kostīmu mākslinieces Ievas Jurjānes krāšņie tautiskie kostīmi un segas.

 

Latvisko tradīciju rosināti, 4. jūnijā piedalījāmies Ulbrokas vidusskolā organizētajā projekta noslēguma konferencē, kur atskatījāmies uz jaunās paaudzes lasīšanas veicināšanas aktivitātēm savā novadā. Stopiņu novada bibliotekāre Irēna Bistrova dalījās pieredzē par pēdējām jauno cilvēku lasīšanas aktivitātēm un organizētajiem pasākumiem Ulbrokas bibliotēkā, par brīvprātīgo darbu (jauniešu priekšlasījumiem vientuļajiem pensionāriem), par lasītāju nominācijām un pateicībām, atzīmēja lasītāju izjusto un paveikto ikdienā – lasītprieku, zinātniski pētniecisko darba izstrādi un Bibliomazuli, kas bibliotēkas piedāvājumu uztver moderni un multivizuāli. Ciemiņu nedalītu interesi izraisīja Ulbrokas bibliotēkā organizētais pasākums "Books2Eat" jeb "Grāmatu ēšana".

 

11. klases skolniece Kristīne Vagele demonstrēja video par lasīšanu veicinošiem pasākumiem un ļoti īsi pastāstīja par savu zinātniski pētniecisko darbu "Ulbrokas vidusskolas izglītojamo lasītāju intereses, lasītprasmes veicināšanas veidi un iespējas". Savukārt sākumskolas skolotāja Iveta Ozola dalījās pieredzē par latviešu tautas tradīcijām februārī un to popularizēšanu skolēnu vidū. Ivetas prezentācijā ļoti skaidri tika noteikts pasākuma mērķis – iepazīt un radīt interesi par latviešu tautas tradīcijām, kā arī nodot tās mantojumā nākamajām paaudzēm.

 

Konferences noslēgumā tika analizēta projektu mērķu īstenošana, ieguvumi un ieceres turpmākajai darbībai. Runājot par lasīšanu jauniešu vidū – to nevar uzskatīt kā pašu par sevi saprotamu, ka interese par lasīšanu radīsies pati no sevis. Pasaule mainās, un mums, izglītības politikas veidotājiem, ir jāmainās līdz ar to un jāmaina mūsu attieksme. Pasaulē, pārpildītā ar datoriem, internetu un videospēlēm, ir jāatrod vieta grāmatai. Viens no projekta galvenajiem mērķiem bija atrast dažādas pieejas, kā motivēt esošos un piesaistīt jaunus lasītājus. Lai nodrošinātu to, ka lasīšana kļūst par vajadzību un regulāru aktivitāti, meklējām jaunus un pievilcīgus veidus mūsu mērķu sasniegšanai.

 

Kā var piesaistīt un ieinteresēt lasīt gribētājus un lasīt negribētājus? Pirmkārt, piedāvājot dažādas vecumu grupas interesējošas grāmatas, sniegt lielākas izvēles iespējas. Ļoti svarīga ir gaumīgu telpu iekārtošana lasītāju vajadzībām, kā arī palīdzība pareizās grāmatas izvēlē īstajā laikā, un, protams, iespēja runāt un dalīties pārdomās par izlasīto. Intereses radīšanā lielu lomu spēlē aizraujošu pasākumu organizēšana.

 

Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane min vairākus ieguvumus, kas īstenojušies projekta laikā. Ir gūta starptautiska pieredze un atrasta sadarbības iespēja lasīšanas veicināšanas procesiem, ir notikusi veiksmīga problēmas apzināšana un zinātniski pētnieciskā darba izstrāde, ir novērota radoša pašmāju iniciatīva, kā arī radīta lasīšanas vides un formas maiņa, ko pierāda pasākumu daudzveidība un lasītāju atsaucība. Projekts ir cilvēki un radītā pievienotā vērtība viņu izglītošanā un pozitīvā attieksmē pret lasīšanu.

 

Paldies iesaistītajām pusēm,gaišiem prātiem un atvērtām sirdīm. Paldies Salaspils novada bibliotēkas vadītājai Daigai Orbidānei par iestādes darbības pozitīvo attīstību un izglītību rosinošo, lasīt aicinošo vidi, kas poļu kolēģos raisīja diskusiju un patīkamu interesi.

 

Mūsu kopīgo darbu atzinīgi novērtēja arī Pjekošovas pašvaldības vadītāja vietnieks Roberts Gavrišs un izteica vēlmi piedalīties diskusijā par projekta izvirzīto tēmu Polijas vizītes laikā no 14. Līdz 18. jūnijam.

 

Noslēgumā gribu izteikt pateicību Stopiņu novada domes un Ulbrokas bibliotēkas vadītājiem un darbiniekiem par veiksmīgu sadarbību projekta īstenošanā. Paldies Ulbrokas vidusskolas kolēģiem par atsaucību un ieguldīto darbu projekta mērķu sasniegšanā. 

Ziņu sagatavoja:
Anda Zandberga
Comenius Regio projekta vadītāja
Izdevums "Rīgas Apriņķa Avīze"

Tagi: Lasīšanas veicināšana, Projekti, Ulbrokas bibliotēka