Grāmatā apkopoti vairāku autoru raksti, piem., J. Kursīte "Letonika starpkultūru kontekstā", E. Ceske "Vācbaltu ceļojumu piezīmes (1752-1815) kā kultūrvēsturisks avots", D. Vēvere "Ziru, Zlēku un Piltenes izloksne mūsdienās" u.c.

Tagi: māksla, Literatūrzinātne, LU Raksti, Folkloristika