2012. gada 27. janvārī plkst. 17.00 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē tiks pasniegtas "Rīgas balvas - 2011".

Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē, Rīgas balvas biedrības aicināti, pulcēsies cilvēki, kas ir daudz darījuši, lai pētītu Rīgu, lai saglabātu tās vēsturiskās saknes 21. gadsimta metropolē, lai nestu tās vārdu pasaulē - tie ir 2011. gada "Rīgas balvas" laureāti, viņu domu biedri, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Rīgas kultūras dzīves un uzņēmējdarbības vadītāji, Rīgas balvas biedrības pārstāvji. Šogad "Rīgas balva" tiks pasniegta jau desmito reizi.


"Rīgas balva 2011" piešķirta sekojošās nominācijās:


1. "Par zinātnisko darbību Rīgā" - LU Latvijas Vēstures institūta pētniecei vēstures doktorei Margaritai Barzdevičai par grāmatu "Rīga zviedru laika kartēs un plānos, 1621-1710".

 

2. "Par Rīgas identitātes veidošanu" - diriģentam Jānim Ērenštreitam par zēnu koru kustības attīstīšanu Rīgā, izveidojot Rīgas Doma kora skolu un sniedzot koncertus kopā ar audzēkņiem daudzās valstīs, popularizējot Rīgu un Latvijas kultūru.

 

3. "Par Rīgas identitātes veidošanu" - māksliniekam Laimonim Šēnbergam par Rīgai veltīto monētu radīšanu un jaunu tehnoloģisku risinājumu ieviešanu monētu mākslā un izstrādē, saņemot arī starptautisku atzinību.

 

4. "Par Inovatīvu darbību Rīgā" - ekonomikas doktoram Iļjam Gerčikovam par A/S "Dzintars" izveidošanu par inovatīvu uzņēmumu ar mūsdienām atbilstošu produkciju.


"Rīgas balvas - 2011" laureāti tiks godināti svinīgā ceremonijā, kur viņi iegūs mazas formas mākslas darbu - skulptūru lidojoša putna veidolā, kā arī diplomu un citas veltes, viņu vārdi tiks ierakstīti Rīgas vēsturē - "Rīgas balvas Goda grāmatā", ko izveidojusi Rīgas balvas biedrība un kas glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā.


"Labie darbi pārdzīvo darītāju." - šāds ieraksts greznos arī trīs īpašos Latvijas Zinātņu akadēmijas un Rīgas balvas biedrības Goda diplomus, kuri tiks pasniegti LU Latvijas Vēstures institūtam un LU Akadēmiskajai bibliotēkai par monumentālo Rīgas kultūrvēstures izdevumu J.K. Broce "Zīmējumi un apraksti", kā arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai par izciliem nopelniem izglītības jomā sakarā ar Rīgas Domskolas vēsturiskās pastāvēšanas 800 gadiem.


"Rīgas balvu" piešķir ik gadus (sākot ar 2002. gadu) par nozīmīgāko zinātnisko pētījumu Rīgas vēsturē un kultūrvēsturē, arhitektūras un mākslas vēsturē, etnogrāfijā, demogrāfijā un etnisko attiecību izpētē, ģeogrāfijā, ekoloģijā un citās nozarēs, kas saistītas ar Rīgas attīstību. Apbalvojamie darbi var būt monogrāfijas, vienotas tematikas zinātniski pētījumi un apkopojumi vai atsevišķs zinātnisks pētījums vai tehniska izstrāde. Apbalvošanas subjekts var būt arī izcils veikums Rīgas tēla veidošanā, kā arī nozīmīgs ieguldījums Rīgas attīstībā.


"Rīgas balvas" laureāti ir tie, kas ir veidojuši un veido Rīgas stiprumu. Rīgas balvas biedrība (RBB) pateicas laureātiem, kā arī mecenātam, arī "Rīgas balvas" laureātam Jurim Savickim (Itera Latvija), kurš finansiāli ir atbalstījis šo pasākumu laikā, kad Rīgas domei ir finasiālas problēmas.


Papildu informācija:


Helēna Grīnberga

Tālr.: 29162797


Ingrīda Lukašēviča

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 67356680

Ziņu sagatavoja:
Rīgas balvas biedrība

Tagi: Apbalvojumi, Rīgas balva