2007.gadā Liepājas pilsētas dome un Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, atzīmējot bibliotēkas dibināšanas 230. gadadienu nodibināja Voldemāra Caunes balvu "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem".

Balvu pasniedz reizi gadā Kurzemes bibliotekāru konferencē, lai paustu atzinību bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk motivējuši bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.


No 2007. līdz 2010. gadam Voldemāra Caunes balvu saņēmuši:


2007. gadā Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas bērnu bibliotēkas "Vecliepājas Rūķis" kolektīvs – Inga Jurgeviča, Sandra Dumpniece, Indra Beķere un Denise Braša;


2008. gadā Tatjana Rjazanova – Aizkraukles pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļas galvenā bibliotekāre, Ilze Marga – Rīgas Centrālās bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punkta vadītāja Bērnu klīniskajā slimnīcā;


2009. gadā Gunta Grandāne – Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas vadītāja, Vilhelmīne Jakimova – Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja;


2010. gadā  Ieva Račika – Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre, Anita Markoviča – Gulbenes novada Līgo pagasta bibliotēkas vadītāja.


2011. gadā žūrijas komisija – Ilga Erba, Liepājas CZB direktore, Andirs Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors, Silvija Tretjakova, LNB Bērnu literatūras centra vadītāja, Juris Jirgens, Liepājas Kultūras pārvaldes vadītājas vietnieks un rakstnieks Māris Rungulis – nolēma Voldemāra Caunes balvu šogad piešķirt:


Ilgai Kaupužai – Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenajai bibliotekārei, par aktīvu piedalīšanos projektos "Stāstu laiks bibliotēkā" un "Bērnu žūrija", par papildus finansējuma piesaistīšanu pasākumiem bērnu lasīšanas veicināšanai, par sadarbību ar mācību iestādēm, Bērnu un jauniešu centru un vecākiem, par bērniem atbilstošas un interesantas vides radīšanu bibliotēkā, par bērnu un jauniešu mācīšanu pareizi izmantot internetu.


Mirdzai Kraskurei  - Grobiņas novada Grobiņas pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļas bibliotekārei, par 46 darba gadiem, kas veltīti bērnu un jauniešu bibliotekārajai apkalpošanai, par bērnu iesaistīšanu projektos "Drošs internets" un „Bērnu žūrija”, par sadarbību ar skolām un bērnu dārziem, par radošumu bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanā, par bērniem draudzīgas vides radīšanu bibliotēkā, par nesavtību, daloties darba pieredzē ar kolēģiem.


Balvas pasniedza Ilga Erba, Andris Vilks un Juris Jirgens. Viņi pateicās visiem konkursa dalībniekiem par lielo ieguldījumu bērnu jauniešu lasīšanas veicināšanā, kā arī citiem bibliotekāriem, kas novērtēja savus kolēģus un pieteica Voldemāra Caunes balvai.


Sveikt kolēģes un kopā ar laureātēm priecāties par neatlaidīgā darbā un mīlestībā pret bērniem nopelnīto Voldemāra Caunes balvu bija ieradušās kolēģes no Ludzas un Grobiņas, tuvāko novadu un pagastu bibliotēkām, kā arī Grobiņas novada pašvaldības pārstāvji.


Laureātēm viņi veltīja atzinīgus vārdus – atvērtas, dzīves gudras, siltu sirdi, autoritātes gan bibliotekāru, gan lasītāju vidū, bērnu draudzenes.


Ilga Kaupuža saņemot balvu teica: "Tas ir liels prieks un lepnums. Prieks un lepnums arī par savu kolektīvu, jo viens cilvēks tādu atzinību nopelnīt nevar - tas ir kopīga darba rezultāts".


Mirdza Kraskure bija lakoniska: "Mans darbs ir mans hobijs. Es nekā cita nemāku".


Noslēgumā Ilga Erba un Juris Jirgens aicināja jau tagad sākt domāt par kandidātiem Voldemāra Caunes balvai 2012. gadā un solīja, ka Liepājas dome darīs visu, lai tradīciju turpinātu.


"Lasītāji jāpieradina pie bibliotēkas jau no bērnības” – Voldemārs Caune.

Tagi: Bibliotēku darbinieki, Apbalvojumi, Voldemāra Caunes balva