2011. gada 26. oktobrī plkst. 10.00-12.00 LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 203. telpā) notiks diskusija "Brīva pieeja zinātniskajai informācijai un autortiesības". Prezentāciju-diskusiju vada LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektors Mārcis Krūmiņš.

 

Papildinformācija