Grāmatā apkopoti vairāku autoru raksti ekonomikā un vadības zinātnē, piem., A. Zasova – Tiesiskās bāzes ietekme uz darba tirgus elastību Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm, D. Lāce-Ate – Valsts eksporta atbalsta organizācijas un to darbības izvērtēšanas teorētiskie aspekti, I. Kantāne – Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja u. c.

Tagi: Ekonomika