Šī gada 2. jūnijā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (LU SZF) notika diskusija "Latvijas nacionālo digitālo bibliotēku veidojot: mērķi, iespējas, rezultāti".

Pasākumā bija aicināti pulcēties aktīvi domājoši cilvēki, lai apspriestu Latvijas nacionālās digitālās bibliotēkas veidošanas jautājumus. Diskusijas laikā varēja iegūt vērtīgu informāciju par digitalizācijas projektiem, pārrunāt kultūras mantojuma digitālās saglabāšanas nepieciešamību un iespējas, diskutēt par problēmām, uzklausīt viedokļus un rast jaunus risinājumus.


Diskusijas noritēja trīs paralēlās sekcijās: digitālo resursu gala lietotāju, sadarbības un valsts politikas grupā. Rezumējot grupu darbu, noslēgumā sekciju moderatori prezentēja diskusijas rezultātus un izcēla galvenās atziņas.


Kā secināja digitālo resursu gala lietotāju grupas moderatores asistente un Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas maģistrante Kristina Papule, "lai digitālās kolekcijas tiktu lietotas, ir svarīgi saprast, kas cilvēkus interesē, kā iesaistīt sabiedrību to veidošanā, kā arī nepieciešama daudz intensīvāka jau izveidoto digitālo kolekciju popularizēšana". Noslēguma prezentācijā valsts politikas grupas moderators, Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas "Letonica" vadītājs Uldis Zariņš izcēla, ka "valsts politikas īstenošanā svarīgi ir sakārtot jautājumus, kas saistīti ar digitālo kolekciju pamatfunkciju īstenošanu: saglabāšanu, pieejamību (īpaši autortiesību aspektā), kā arī uzkrāšanu". Savukārt, rezumējot sadarbības grupas diskusiju, moderatore LU SZF docente Līga Krūmiņa uzsvēra: "Kvalitatīva digitalizācija ir atkarīga no organizētas sadarbības, cilvēku zināšanām un finansējuma!"


Moderatoru gala prezentācijas pieejamas: http://dibidiskusija.blogspot.com/.


Pasākumu organizēja: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa un Sociālo un politisko pētījumu institūts projekta "Nacionālā identitāte digitālajā vidē" ietvaros, kā arī Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcija.


Foto galerija: http://szf.lu.lv/lat/fakultate/foto-galerija/diskusija-latvijas-nacionalo-digitalo-biblioteku-veidojot-merki-iespejas-rezultati/

 

Ziņu sagatavoja:
Baiba Holma
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes docente
Tālr.: 29286003

Tagi: Diskusijas, Digitalizācija, Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka